Ar-Ge Tasarım Merkezi ve TGB’lerde Uzaktan Çalışmaya Yeni Düzenleme

Ar-Ge Tasarım Merkezi ve TGB’lerde Uzaktan Çalışmaya Yeni Düzenleme

Ar-Ge Tasarım Merkezi ve TGB’lerde Uzaktan Çalışmaya Yeni Düzenleme:

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4691 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde elli olarak belirlenen oranın, 31/12/2023 tarihine kadar yüzde yetmiş beş olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu yeni kararla birlikte 4625 sayılı, yüzde elli oran uygulama kararı yürürlükten kaldırılmıştır.