Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı

Teknolojinin hızla değiştiği bu dönemde, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınızı verimli, hedef odaklı ve rekabetçi bir şekilde yönetmek, işletmenizin sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahiptir. Firmaların karşılaştığı bu zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla sunduğumuz Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı hizmetlerimizle yanınızdayız. 

HİZMETLERİMİZ: 

FARKINDALIK 

 • Şirketteki Ar-Ge Birimi’nde çalışan personel ve etkileşimde bulunduğu diğer personeller ile kavramlarda mutabakat sağlanması için plan yapılması 

AR-GE STRATEJISININ OLUŞTURULMASI 

 • Doğru bir strateji oluşturabilmek adına geçmiş proje performanslarının ve Ar-Ge tecrübelerinin analiz edilmesi 

AR-GE SWOT’UNUN YAPILMASI 

 • İşletme için gerekli Ar-Ge işlevlerinin tanımlanması ve ilgili birimlerle ilişkilendirilmesi, gerekiyorsa Ar-Ge Birimi ve ilgili diğer birimlere yönelik stratejik tanım ve beklentilerin revize edilmesi 
 • Ar-Ge stratejilerinin ürün grupları ve hedef pazarlar bazında farklılaşması konularının tartışılması ve buna yönelik eylem planı oluşturulması 
 • Stratejik Plan içerisinde Ar-Ge Yenilik Stratejisinin oluşturulması 
 • Stratejilerin hedeflere yayılmasının planlanması 

PORTFÖY OLUŞTURMA METODOLOJİSİNİN REVİZYONU 

 • Proje fikir akışının sistematikleştirilmesi 
 • Proje analiz metolodojisinin iyileştirilmesi 
 • Proje seçim metodolojisinin revizyonu 

AR-GE OPERASYONEL MÜKEMMELLİK ÇALIŞMALARI 

 • Yönetsel Verimliliğin İyileştirilmesi 
  • Görev Tanımları ve Süreç tanımlamaların diğer birimler ve fiili durumlar göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesi 
  • Hem çevreyle hem de diğer alt sistemlerle etkileşimi sistematize edici uygulamaların geliştirilmesi 
 • Kaynak Yönetimi İyileştirme Çalışmaları 
  • Ar-Ge kurumsal hafıza politikasının oluşturulması 
  • Kritik bilgi kaynaklarının tespiti ve bu kaynaklardan bilgi akışının sistematize edilmesi 
  • Ar-Ge İnsan kaynakları politikasının oluşturulması 
  • Teşvik Politikası ve Yol Haritasının oluşturulması, proje bazlı maliyet muhasebesi sisteminin geliştirilmesi 
  • Fiziksel altyapı ihtiyacının stratejiyle uyumlu olacak şekilde belirlenmesi ve bununla ilgili yıllara sari yatırım planının yapılması 
 • Proje Yönetimi İyileştirme Çalışmaları 
  • Personele PMP Yetkinliği kazandırılmasının planlanması 
  • Proje yönetim ve risk yönetim sistematiği oluşturulması 
  • Mevcut yazılımların tam verimli kullanımının sağlanması 
 • Verimlilikle ilgili KPI’ların belirlenmesi 
 • Hedef Kartlarının Ar-Ge Süreç Verimliliği perspektifi göz önünde bulundurularak revize edilmesi 

 

15 yıllık derin tecrübemiz ve alanında uzmanlaşmış ekibimizle siz değerli müşterilerimizin yanındayız. Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi konusundaki hizmetlerimizden faydalanarak işletmenizi daha yenilikçi, verimli ve rekabetçi bir seviyeye taşımak için buradayız. Başarınız için bizimle birlikte adım atın.

Teşvik Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Eğitim

Yazılım

Bize ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

7 + 12 =

Telefon

+90 (216) 545 28 21

Adres

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul