Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu

15 yılı aşkın süredir Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren ve bu çerçevede akademik çalışmalar yürüten bir ekip olarak hazırladığımız Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu’nu Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Türkiye 2024 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu

Ar-Ge ve inovasyonun ülkelerin refahı için kritik öneme sahip olduğu günümüzde, insan kaynağı bu faaliyetlerin temel taşı olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon performansını analiz eden birçok raporda araştırmacı sayısı, Ar-Ge personeli, buluş sahibi gibi rollere sahip kişilerin sayıları, öğrenim durumları ve cinsiyetleri de analizlere dahil edilmektedir.

Bu bağlamda bu yıl üçüncüsünü sunmaktan mutluluk duyduğumuz “Türkiye’de 2024 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü” raporunda, Türkiye’deki kadınların Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki rollerine ışık tutmayı amaçladık. Raporumuzda, kadınların genel istihdamdaki konumlarından başlayarak, Ar-Ge personeli içindeki kadınların durumuna, yüksek teknoloji sektörlerindeki kadınların payına ve buluş sahipliğindeki kadın oranlarına kadar kapsamlı bir analiz sunduk.

Türkiye 2023 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri son yıllarda ülkelerin refahının artmasına en çok hizmet eden çabalardan biri olarak görülmektedir. Diğer birçok ekonomik faaliyette sermaye, yer altı zenginlikleri gibi varlıklar önemli görülürken Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde insan kaynağı en önemli belirleyici hükmündedir. Bu sebeple ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon performansını analiz eden birçok raporda araştırmacı sayısı, Ar-Ge personeli, buluş sahibi gibi rollere sahip kişilerin sayıları, öğrenim durumları ve cinsiyetleri de analizlere dahil edilmektedir.

Geçen yıl ilkini yayımladığımız ve bu yıl ikincisini yayımlamaktan mutluluk duyduğumuz Türkiye’de 2023 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü raporunda çeşitli kurumlardan derlenen veriler üzerinden kadınların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarındaki rolünü ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle kadınların genel istihdamdaki durumlarından başlayarak Ar-Ge personeli içindeki kadınların durumunu inceledik. Ardından yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde kadının payını analiz ettik. Son olarak da buluş sahipliğinde kadınların oranını paylaştık.

Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri son yıllarda ülkelerin refahının artmasına en çok hizmet eden çabalardan biri olarak görülmektedir. Diğer birçok ekonomik faaliyette sermaye, yer altı zenginlikleri gibi varlıklar önemli görülürken Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde insan kaynağı en önemli belirleyici hükmündedir. Bu sebeple ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon performansını analiz eden birçok raporda araştırmacı sayısı, Ar-Ge personeli, buluş sahibi gibi rollere sahip kişilerin sayıları, öğrenim durumları ve cinsiyetleri de analizlere dahil edilmektedir.

Bu raporda çeşitli kurumlardan derlenen veriler üzerinden kadınların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarındaki rolünü ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle kadınların genel istihdamdaki durumlarından başlayarak yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde kadının payını analiz ettik. Ardından Ar-Ge personeli içindeki kadınların durumunu inceledik.

Son olarak da buluş sahipliğinde kadınların oranını paylaştık. Türkiye’deki verileri genellikle AB ülkeleriyle karşılaştırmaya çalıştık. Bu karşılaştırmada AB ortalamasını ve AB içinde en yüksek ve en düşük ülkeleri dikkate aldık.

Diğer Yayınlarımız

Bize ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

Telefon

+90 (216) 545 28 21

Adres

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul