Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu

SER Danışmanlık ekibi olarak firmaların Ar-Ge ve/veya Tasarım yapılanmasını, hali hazırda başlattığı, gerçekleştirmeyi planladığı veya Ar-Ge ve/veya Tasarım Merkezi desteklerine başvurmayı düşündüğü projeleri incelemekte ve bunlarla ilgili desteği arttırıcı mahiyette projenin içeriğiyle ilgili önerilerde bulunmaktayız. Mevcut Ar-Ge ve/veya Tasarım yapılanmasının Ar-Ge ve/veya Tasarım Merkezi Belgesi onay makamının isteklerinden uzak olduğunu tespit ettiğimiz takdirde ekibimiz kapsamlı bir re-organizasyon çalışması yürütmektedir. Karar verilen projelerle ilgili, proje yönetimi, maliyetlendirilmesi, iş planı, fizibilite çalışması ve proje teknik kurgusu konularında gerekli yönlendirmeleri ve önerileri sunarak, tüm süreçlerde kurumsal çözüm ortağı anlayışı ile firmalara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

AR-GE MERKEZİ NEDİR?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştiren sermaye şirketlerinin;

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan,
 • En az 15tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
 • Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,
  ifade eder.

Aşağıdaki sektörlerde en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdamı gerekmektedir.

 • 29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar
 • 30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı altında yer alan aşağıdaki sınıflar
  30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
  30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı
  30.91 – Motosiklet imalatı
  30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

TASARIM MERKEZİ NEDİR? 

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştiren sermaye şirketlerinin;

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan,
 • En az 10tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden,
 • Yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

AR-GE ve TASARIM MERKEZLERİNDE DESTEKLENEN GİDERLER
Ar-Ge Merkezlerinde aşağıdaki giderler destek kapsamındadır:

 • İlk madde ve malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel giderleri
 • Genel giderler
 • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
 • Vergi, resim ve harçlar

 

AR-GE ve TASARIM MERKEZLERİNDE DESTEKLERİN UYGULANIŞI

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
Ar-Ge Merkezinde görevli personellerin yürüttüğü Ar-Ge faaliyeti çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;

 • Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için%95’i,
 • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için% 90’ı
 • Diğerleri için %80’igelir vergisinden müstesnadır
 • Ar-Ge faaliyeti ile ilişkili olmak kaydı ile Ar-Ge Merkezi dışında geçirilen zaman da istisna kapsamına alınır.

Sigorta Primi Desteği Uygulaması
Ar-Ge Merkezlerinde çalışan personelin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı destek kapsamındadır.

Damga Vergisi İstisnası Uygulaması
Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

Gümrük Vergisi İstisnası
Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler Damga Vergisi ve harçtanistisnadır.

Siparişe Dayalı Ar-Ge Faaliyetleri Desteği
Ar-Ge merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece % 50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan % 50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım indirimi olarak dikkate alınır.

Tasarım Tescil Desteği
Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkanları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilir.

Temel Bilimler Desteği
Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri
Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.

Yönetim Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Eğitim

Yazılım

Bize ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

2 + 10 =

Telefon

+90 (216) 545 28 21

Adres

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul