Covid 19 Salgınının Etkilerine Karşı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

Covid 19 Salgınının Etkilerine Karşı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de 7244 no’lu YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN yayımlanmıştır

Daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Covid-19 Salgın riski nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında evden çalışma uygulamasına imkan tanınmış ve 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar desteklerden faydalanmaya devam edilebileceği açıklanmıştı.

17 Nisan 2020 tarihli değişiklik ile birlikte evden çalışma uygulamasına 11/03/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere izin verilebileceği, bu süre sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından 3 aya kadar tekrar uzatma verilebileceği karara bağlanmıştır.

Süre Uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışmaya ilişkin kararların yer aldığı MADDE (2)-(1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler bendi ğ) fıkrasında konuya ilişkin alınan karar yer almaktadır.