Teknopark Şirket Başvuruları

SER Danışmanlık olarak; firmaların teknik altyapı, personel ve Ar-Ge teknolojileri göz önünde bulundurularak,  firmalar adına Teknopark’a uygun projelerin belirlenmesi, Teknopark başvuru dosyalarının oluşturulması, fayda-maliyet analizlerinin yapılması ve tüm süreçlerin takip ve yönetimi konusunda hizmet vermekteyiz.

TEKNOKENT TEŞVİK ve MUAFİYETLERİ

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviği Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
  • Personel Ücret Vergileri Stopajı Teşviği Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin ve Ar-Ge personeli sayısının en fazla %10’u kadar destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.
  • Katma Değer Vergisi Muafiyeti Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.
  • Sigorta Primi Teşviği Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Örnek olarak, 2000 TL brüt ücret alan çalışan için işverenin aylık ödediği: 2000 TL * %19,5 = 390 TL sigorta priminin yarısı Devletçe karşılandığından, işveren aylık 390 / 2 = 195 TL ödeyip, 5 sene sonunda: 195 * 12 * 5 = 11.700 TL işçi başına daha az ödemiş oluyor.
  • Atık Su Teşviği; atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.
  • Diğer Destekler Kanunla sağlanan bu teşvik ve muafiyetlere ek olarak, yönetici şirketler tarafından Teknokentte faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri ve inkubatör hizmetleri (esnek kira sözleşmeleri, ortak sekreterlik hizmetleri, ortak toplantı mekanları, ortak faks, fotokopi vb. ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri) gibi çeşitli destekler de mevcuttur.

SON YASAL DEĞİŞİKLİK (Mart 2011)

  1. Mevcut teşviklerin süresi 2013 yılı sonundan 2023 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
  2. Ar-Ge personelinin bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin yönetmelikle belirlenen bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır.
  3. Yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılmasına olanak sağlanmıştır.

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin üretimi de gerekli izinler alındıktan sonra bölgede yapılabilmektedir. Ayrıca, üretim izin belgelerinin alımında, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelik verilmektedir.

Yönetim Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Eğitim

Yazılım

Bize ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

7 + 3 =

Telefon

+90 (216) 545 28 21

Adres

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul