Yönetim Danışmanlığı

AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin dinamik yapısı, sürekli bilgi güncellemesi gereksinimi, belirsizlikleri ve insan odaklı yapısı, bu süreçlerin yönetimini kompleks ve zorlu kılar. Ekibimiz, hem pratik hem de akademik birikimi ile bu zorlukları aşmanıza yardımcı olacak donanıma sahiptir. Ekibimizde doktora derecesine sahip uzmanların yanı sıra NPDP sertifikalı profesyoneller de bulunmaktadır. Amacımız, Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinizin performansını ve verimliliğini maksimize etmek için yanınızda olmaktır. SER Danışmanlık olarak, Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin dinamik yapısını, sürekli bilgi güncellemesi gereksinimini, belirsizlikleri ve insan odaklı zorlukları derinlemesine anlamaktayız. 15 yıllık sektör tecrübemizle, hem pratik hem de akademik birikimiyle müşterilerimizin bu zorlukları aşmasında yanında olmaktayız.

 

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz: 

 • Mevcut Durum Analizi ve İyileştirme Potansiyelinin Raporlanması 
 • Ar-Ge ve inovasyon stratejisinin tasarımı ve uygulaması 
 • Performans yönetimi sistemlerinin kurulması 
 • Organizasyonel yapıda reorganizasyon çalışmaları 
 • Ar-Ge ve inovasyon süreç tasarımı 
 • Proje Yönetim Ofisi (PMO) kurulumu 
 • Fikir yönetim sisteminin entegrasyonu 
 • Fikri ve sınai haklar yönetim sistemlerinin implementasyonu. 

 

PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

SER Danışmanlık olarak, kurumsal çözüm ortaklığı vizyonumuzla, müşterilerimizin Ar-Ge, Yatırım ve İnovasyon gibi kritik proje yönetim süreçlerinde, derinlemesine uzmanlaşmış ekibimizle kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu süreçlerde proje başlangıcından tamamlanmasına kadar olan her aşamada, stratejik danışmanlıkla yanınızdayız. 

Hizmetlerimizin Ayrıntıları: 

 • Konsept Belirleme Süreçlerinin Yönetimi: Projelerinizin başlangıcında, en uygun konseptin belirlenmesi ve bu konseptin hayata geçirilmesi için gerekli stratejik planlamaların yapılması. 
 • Kaynakların Tespiti: Projenizin gereksinim duyduğu kaynakların belirlenmesi ve optimal kullanım stratejilerinin oluşturulması. 
 • KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) Tespiti: Projenizin başarısını ölçmek için gereken anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi. 
 • İş Planının Oluşturulması: Projenizin aşamalarının ve kilometre taşlarının detaylı olarak planlanması. 
 • Ara KPI’ların Belirlenmesi: Proje sürecinde karşılaşılabilecek aşama bazlı göstergelerin saptanması. 
 • Tedarikçi Tespit Süreçleri: Projenizin gereksinim duyduğu ürün veya hizmetlerin tedarikçilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. 
 • Satın Alma Süreçlerinin Takibi: Satın alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin takip edilmesi. 
 • Bütçe Yönetimi: Projenin mali kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve maliyet kontrolünün sağlanması. 
 • Raporlama: Proje sürecinin periyodik olarak raporlanması, ilerlemenin ve potansiyel sapmaların belirlenmesi. 
 • Risk Yönetimi: Potansiyel risklerin erken tespiti, analizi ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi. 

Her aşamada, süreçlerin detaylı olarak kayıt altına alındığı, ölçümlendiği ve optimize edildiği bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu kapsamlı hizmetlerle, firmaların projelerini başarılı, etkili ve verimli bir şekilde tamamlamalarını desteklemekteyiz. 

 

STRATEJİK PLAN DANIŞMANLIĞI
 Kurumunuzun yol haritasını belirlemek amacıyla stratejik planlama sürecinde sizlere rehberlik ediyoruz. Bu süreci yönlendirmek için veri madenciliği, pazar analizi, dengeli skor kartı (balanced scorecard), anketler ve mülakatlar gibi bir dizi araçtan yararlanmaktayız. Stratejik planlama yaklaşımımızda izlediğimiz adımlar aşağıda detaylandırılmıştır:

I. İhtiyaç Analizi

 1. İç/Dış Doküman ve Ön Veri Analizi 
 2. Gerekli Araştırmaların Tanımlanması (Kıyaslama, Pazar Analizi ve Veri Madenciliği Dahil) 
 3. İhtiyaç Analizi Raporunun Hazırlanması

 

II. Strateji Haritasının Oluşturulması

 1. Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Makro Stratejilerin Tanımlanması 
 2. BSC Yönetim Yaklaşımına Göre Genel Kurumsal Gelişim Planının Hazırlanması: 
 3. İnsan Kaynakları Gelişim Planı 
 4. Fiziksel Altyapı Gelişim Planı 
 5. Dijital Dönüşüm Yol Haritasının Oluşturulması 
 6. Süreçler Bazında Alt Stratejiler: 
 7. Temel Süreçler 
 8. Destek Süreçleri 
 9. Etki Analizi ve Başarı Kriterlerinin Belirlenmesi: 
 10. Genel Etki Analizi 
 11. Süreç Bazlı KPI Tanımlamaları 
 12. Reorganizasyon Çalışmaları: 
 13. Yeni Süreç Tanımlamaları 
 14. Yeni Rol Tanımlamaları 
 15. Mevcut Rol ve Süreçlerin Gözden Geçirilmesi 
 16. Rol Bazında Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 

 

III. Yıllık Eylem Planının Oluşturulması 

 1. Operasyonel Mükemmeliyet Eylem Planı 
 2. Kurumsal Gelişim Eylem Planı 
 3. Kontrol Parametrelerinin Tanımlanması 
 4. Raporlama Sisteminin Oluşturulması ve Sürekli Takip 

Teşvik Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Eğitim

Yazılım

Bize ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

11 + 4 =

Telefon

+90 (216) 545 28 21

Adres

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul