Yayınlarımız

15 yılı aşkın süredir Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren ve bu çerçevede akademik çalışmalar yürüten bir ekip olarak hazırladığımız yayınlarımızı Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminin faydasına sunuyoruz.

Türkiye 2023 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri son yıllarda ülkelerin refahının artmasına en çok hizmet eden çabalardan biri olarak görülmektedir. Diğer birçok ekonomik faaliyette sermaye, yer altı zenginlikleri gibi varlıklar önemli görülürken Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde insan kaynağı en önemli belirleyici hükmündedir. Bu sebeple ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon performansını analiz eden birçok raporda araştırmacı sayısı, Ar-Ge personeli, buluş sahibi gibi rollere sahip kişilerin sayıları, öğrenim durumları ve cinsiyetleri de analizlere dahil edilmektedir.

Geçen yıl ilkini yayımladığımız ve bu yıl ikincisini yayımlamaktan mutluluk duyduğumuz Türkiye’de 2023 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü raporunda çeşitli kurumlardan derlenen veriler üzerinden kadınların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarındaki rolünü ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle kadınların genel istihdamdaki durumlarından başlayarak Ar-Ge personeli içindeki kadınların durumunu inceledik. Ardından yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde kadının payını analiz ettik. Son olarak da buluş sahipliğinde kadınların oranını paylaştık.

Türkiye 2022 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu

15 yılı aşkın süredir Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren ve aynı zamanda bu alanda akademik çalışmalar da yürüten bir ekip olarak 2020 yılında başlattığımız SER Danışmanlık Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nun üçüncüsünü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan son derece mutluyuz.

Bu çalışmada 2021 yılı özelinde ve son 10 yıl genelinde Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon performansı farklı boyutları ile ele alındı. Bu bağlamda Ar-Ge harcamaları, araştırmacı sayısı, yüksek teknoloji ihracatı, akademik yayın ve patent sayıları gibi parametrelere sektör, bölge, öğrenim düzeyi gibi kategoriler bazında odaklanıldı.

Ekosistem için önemli gördüğümüz ulusal ve uluslararası teşviklerle ilgili istatistikler de paylaşıldı. Teknopark ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde yürütülen çalışmalara biraz daha yakından bakıldı. İhracat içindeki teknoloji düzeylerine ve melek yatırımcılar ile girişim sermayesi kuruluşlarının yatırımlarına projeksiyon tutuldu.

Teknoloji düzeylerine göre şirketlerin üretim hacmi, çalışan sayısı, ihracat miktarı, ciro gibi göstergeleri analiz edildi. Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun gelişimine yönelik yapılmış akademik çalışmalar ve kamu kuruluşları tarafından desteklerle ilgili yapılan değişiklikler paylaşıldı.

Kuruluşça benimsediğimiz sürekli gelişim ilkesini bu rapor hazırlama sürecinde de uygulayarak her yıl rapora yeni veri kaynakları ilave ediyoruz. Ekibimizin yoğun emeğinin ürünü olan bu raporla ilgili eleştirilerin ve önerilerin bizimle paylaşılması durumunda minnettar kalacağımızın da bilinmesini isteriz.

Raporun Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürüten özel sektör karar alıcıları, politik aktörler, STK’lar ve akademik çalışma yürüten herkes için faydalı olması temennisi ile…

Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri son yıllarda ülkelerin refahının artmasına en çok hizmet eden çabalardan biri olarak görülmektedir. Diğer birçok ekonomik faaliyette sermaye, yer altı zenginlikleri gibi varlıklar önemli görülürken Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde insan kaynağı en önemli belirleyici hükmündedir. Bu sebeple ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon performansını analiz eden birçok raporda araştırmacı sayısı, Ar-Ge personeli, buluş sahibi gibi rollere sahip kişilerin sayıları, öğrenim durumları ve cinsiyetleri de analizlere dahil edilmektedir.

Bu raporda çeşitli kurumlardan derlenen veriler üzerinden kadınların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarındaki rolünü ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle kadınların genel istihdamdaki durumlarından başlayarak yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde kadının payını analiz ettik. Ardından Ar-Ge personeli içindeki kadınların durumunu inceledik.

Son olarak da buluş sahipliğinde kadınların oranını paylaştık. Türkiye’deki verileri genellikle AB ülkeleriyle karşılaştırmaya çalıştık. Bu karşılaştırmada AB ortalamasını ve AB içinde en yüksek ve en düşük ülkeleri dikkate aldık.

Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu

Türkiye’de son yıllarda özel sektörden, kamudan, sivil toplum alanından ve akademik sahadan birçok kurum ülkenin Ar-Ge ve inovasyon performansını artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çabaların bütüncül ve sistematik bir şekilde yürütülmesi, eksiklerin giderilmesi ve iyi örneklerin çoğaltılması için ulusal inovasyon sisteminin temel bileşenlerini bir arada değerlendirmek son derece önemlidir. Bu sebeple kapsamlı değerlendirmeler yapan yayınların varlığı hem bu alanda yapılacak araştırmalar hem de karar alıcılar için faydalı olacaktır.
15 yıldır Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren ve aynı zamanda bu alanda akademik çalışmalar da yürüten bir ekip olarak ilkini geçen yıl yayımladığımız ve her yıl yenilemeyi planladığımız SER Danışmanlık Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nu Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan son derece mutluyuz.
Bu çalışmada, 2021 yılı içerisinde sadece 2020 verilerini elde edebildiğimiz için, 2020 özelinde ve son 10 yıl genelinde Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon performansı farklı boyutları ile ele alınmaya çalışıldı. Değerlendirme yaparken sadece genel anlamda patentlere, Ar-Ge harcamalarına, akademik yayınlara değil aynı zamanda ekosistemi ilgilendirebilecek farklı alanlara da odaklanıldı. Sektör, bölge, öğrenim düzeyi gibi detaylara girildi. Başka raporlarda kapsamlı şekilde ele alınmayan fakat ekosistem için önemli gördüğümüz ulusal ve uluslararası teşviklerle ilgili istatistikler de paylaşıldı. Teknopark ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde yürütülen çalışmalara biraz daha yakından bakıldı. İhracat içindeki teknoloji düzeylerine ve melek yatırımcılar ile girişim sermayesi kuruluşlarının yatırımlarına projeksiyon tutuldu. 2020 yılında yaşanan gelişmeler içinden ekosistemin yapısal koşullarını etkileyebilecek gelişmeler listelendi. Sektörel gelişmeler, Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun gelişimine yönelik yapılmış akademik çalışmalar ve kamu kuruluşlarının idari düzenlemelerinde yapılan değişiklikler paylaşıldı.
Çalışmamız esnasında bu ekosistemde aktör konumundaki kurumların yıllık faaliyet raporlarının kapsamlı olmasının ve standartlaşmasının önemini bir kez daha anladık. Ayrıca verilerin erişilebilirliğinin araştırmacılar için ne kadar ehemmiyetli olduğuna bir kez daha tanık olduk.
Danışmanlık, eğitim, yazılım gibi faaliyetlerle hizmet verdiğimiz ulusal inovasyon sistemine, şimdi de ihtiyaç olduğuna inandığımız kapsamlı bir yıllık performans değerlendirmesi ile katkıda bulunmak bizi heyecanlandırmaktadır. SER Danışmanlık ekibinin yoğun emeğinin ürünü olan bu raporla ilgili eleştirilerin ve önerilerin bizimle paylaşılması durumunda minnettar kalacağımızın da bilinmesini isteriz.
Raporun Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösteren özel sektör karar alıcıları, politik aktörler, STK’lar ve akademik çalışma yürüten herkes için faydalı olması temennisi ile…

Türkiye 2020 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu

Türkiye’de gerek özel sektörden gerek kamu ve sivil toplum alanından gerekse akademik sahadan birçok kurum son yıllarda Ar-Ge ve inovasyon performansının artışı için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çabaların bütüncül ve sistematik bir şekilde yürütülmesi, eksiklerin giderilmesi ve iyi örneklerin çoğaltılması için ulusal inovasyon sisteminin temel bileşenlerini bir arada değerlendirmek son derece önemlidir. Bu sebeple kapsamlı değerlendirme yapmaya çalışan yayınların varlığı hem bu alanda araştırma yapacak kişiler hem de karar alıcılar için faydalı olacaktır.
15 yıla yakın bir zamandır Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren ve bu çerçevede akademik çalışmalar yürüten bir ekip olarak her yıl yenilemeyi planladığımız SER Danışmanlık Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nu Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan son derece mutluyuz.
Bu çalışmada, 2019 özelinde ve son 10 yıl genelinde Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon performansını farklı boyutları ile ele almaya çalıştık. Sadece genel anlamda patentlere, Ar-Ge harcamalarına, akademik yayınlara değil aynı zamanda daha detaylı bilgilere de odaklandık. Sektör, bölge, öğrenim düzeyi detaylarına girdik. Ar-Ge ekosisteminde kadın çalışanların istatistiklerine ayrıca odaklandık. Başka raporlarda kapsamlı ele alınmayan fakat ekosistem için önemli görülen ulusal ve uluslararası teşviklerle ilgili istatistiklere de eğildik. Teknopark ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde yürütülen çalışmalara biraz daha yakından baktık, onların yapısını anlamaya çalıştık. İhracat içindeki teknoloji düzeylerine ve girişim sermayesi ile melek yatırımcıların yatırımlarına baktık. 2019 yılında yaşanan gelişmeler içinden ekosistemin yapısal koşullarını etkileyebilecek gelişmeleri listeledik. Çalışmamız sırasında bu ekosistemde aktör konumundaki kurumların yıllık faaliyet raporlarının kapsamlı olmasının ve standartlaşmasının önemini bir kez daha anladık. Ayrıca verilerin erişilebilirliğinin araştırmacılar için ne kadar ehemmiyetli olduğuna bir kez daha tanık olduk.
Danışmanlık, eğitim, yazılım gibi faaliyetlerle hizmet verdiğimiz Türkiye’nin ulusal inovasyon sistemine, şimdi de ihtiyaç olduğuna inandığımız kapsamlı bir yıllık performans değerlendirmesi ile katkıda bulunmak bizi heyecanlandırmaktadır. SER Danışmanlık ekibinin yoğun emeğinin ürünü olan bu raporun ilk kez hazırlanmış olması sebebi ile eleştirilerin ve önerilerin bizimle paylaşılması durumunda minnettar kalacağımızın da bilinmesini isteriz.
Raporun Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösteren özel sektör karar alıcıları, politik aktörler, STK’lar ve akademik çalışma yürüten herkes için faydalı olması temennisi ile…

Ar-Ge El Kitabı

Dr. Ömer Özdinç

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri son yıllarda devletler için ekonomik büyüme ve bağımsızlığın aracı, şirketler için de rekabetçiliğin ve sürdürülebilir büyümenin temel şartı olmaya başladı. Türkiye’deki kamu ve özel sektör aktörleri de bu değişime ayak uydurarak Ar-Ge faaliyetlerini arttırmaya çalışıyor.

Ne var ki Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerinin yüksek verimle gerçekleştiğini ve istenilen başarıların elde edildiğini söylemek şimdilik mümkün görünmüyor. Arzulanan hedeflere ulaşılması için söz konusu faaliyetlerin belirli bir metodolojiye kavuşması, sistemleşmesi ve kurumsallaşması gerekiyor. Bu nedenle akademik birikimden yararlanarak öncelikle ilgili kavramlarda bir anlayış birliğine ulaşmak, ardından da pratik sahanın gerçeklerine uygun modeller geliştirilmek gerekiyor. Ar-Ge El Kitabı bu gereklilik sonucu ortaya çıktı.

Kitap, sistematik olarak oluşturulmuş alt bölümleri bir araya getiren üç ana bölümden oluşuyor.

I. BÖLÜM – AR-GE’Yİ BİLMEK: AR-GE’NİN “GENEL KÜLTÜRÜ”

II. BÖLÜM – AR-GE’Yİ YÖNETMEK: AR-GE BİRİMLERİNİN YÖNETİMİ

III. BÖLÜM – AR-GE’Yİ YÜRÜTMEK: AR-GE PROJELERİNİN YÖNETİMİ

İlk bölüm Ar-Ge’nin tanımı, tarihçesi, Ar-Ge türleri, Ar-Ge ile karıştırılan fakat Ar-Ge olmayan kavramlar, makro ölçekte Ar-Ge ve benzeri başlıkları içeren, özetle Ar-Ge ile ilgilenen herkesin bilmesi gereken, Ar-Ge ile ilgili temel bilgileri öğrenmek isteyen herkesin ilgiyle okuyacağı bir bölüm.

İkinci bölüm, “Ar-Ge Birimi Nasıl Yönetilir?” sorusuna cevap veriyor. Farklı işletme yapılarının Ar-Ge birimlerinin yönetiminden şirketlerde Ar-Ge’yi kurumsallaştırmaya, Ar-Ge için gereken tüm kaynakların oluşturulup yönetilmesinden, stratejik planlamasından başlayıp performans yönetimine kadar olan tüm süreçlerin ele alındığı bu bölüm de özellikle şirket yöneticileri ve Ar-Ge birim yöneticileri için bir başvuru kaynağı.

Son bölüm ise ilk iki bölümün üstüne bina edilecek şekilde bir Ar-Ge projesinin eksiksiz bir şekilde yönetilmesi / yürütülmesi için gereken tüm süreçleri, yöntem ve araçları okuyucuya sunuyor. Bu bölüm özellikle Ar-Ge birimlerinde çalışan uzmanlar ve kariyer hedefini Ar-Ge üzerine planlayanlar için önemli ipuçları içeriyor.

Ar-Ge, son yıllarda hemen her fırsatta sık sık cümle içinde kullanılan bir kavram. Ancak bırakın Ar-Ge süreçlerinin yönetilmesini, kavramın tanımı konusunda dahi kafalarda bir netlik söz konusu değil. Üstelik literatürde Ar-Ge ile ilgili yazılıp çizilenlerin de bu kafa karışıklığını giderme noktasında yeterli katkıyı yapabildiğini söylemek maalesef zor. Konu ya tamamen kavramsal/akademik bir bakış açısıyla, dolayısıyla “saha”ya çok fazla dokunmayan bir yaklaşımla ya da sistematik olmaktan uzak, dolayısıyla “enformasyon yığını”na dönüşen bir yaklaşımla ele alınıyor.

Kitabın yazarı Dr. Ömer Özdinç, akademik çalışmalarıyla saha uygulamalarını eşzamanlı olarak yürütmüş, 12 yıldır, 30 farklı sektörde, yüzlerce projede bizzat uygulayıcı / yönetici olarak yer almış bir profesyonel. Dolayısıyla hem kavramsal altyapısı eksiksiz olan hem de uygulamaya dönük yönü güçlü olan bu çalışmanın gerek özel sektörde ve kamuda çalışan Ar-Ge uzmanları ve yöneticilerine gerek akademisyenlere gerekse de henüz işin başında yer alan ve kariyer hedefi Ar-Ge olan genç profesyonellere sunacağı katkılar bakımından önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Bize ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

13 + 15 =

Telefon

+90 (216) 545 28 21

Adres

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul