Yatırım İçin Fizibilite ve İş Planı Danışmanlığı

Kar amacı gütsün gütmesin tüm kurumlar yatırımlarını hayata geçirmeden önce detaylı ve bilimsel temelleri olan bir araştırma ve öngörü yapmak durumundadır. Belirlenen stratejik hedeflerin karşılanması için en uygun maliyette ve etkinlikte araçların tespiti, iş planının belirlenmesi ve doğru fizibilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir. SER Danışmanlık olarak yatırımlarınızdan en kısa zamanda sağlıklı geri dönüş alabilmeniz ve hedeflenen noktaya ulaşabilmeniz için yanınızdayız. Tarafımızca verilen Yatırım İçin Fizibilite ve İş Planı Danışmanlığı aşağıdaki hizmet süreçlerini içermektedir:

 • Projenin Tanımı ve Kapsamının Belirlenmesi
 • İhtiyaç ve Pazar Analizi
 • Projenin Uygulama Planı ve Takviminin Oluşturulması
 • Yatırım Süreci
 • Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı
 • Finansman Kaynakları ve Planı
 • Üretim ve Satış Programı
 • Pazarlama Planı
 • Risk Analizi
 • GZFT Analizi
 • İç Verim Oranı Hesabı
 • Katma Değer Hesabı

 

Projenin Tanımı ve Kapsamının Belirlenmesi

Bu hizmet başlığında, yatırım projenizin genel tanımı yapılacaktır. Projenin amacı, hedefleri, öngörülen faaliyetler ve sunulacak hizmetler detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Projenin kapsamı belirlenecek ve projenin benzersiz özellikleri vurgulanacaktır.

 

İhtiyaç ve Pazar Analizi

Bu hizmet başlığında, projenin temelinde yatan ihtiyaçlar ve hedef pazarın analizi yapılacaktır. Hedef kitlenin ihtiyaçları, beklentileri ve mevcut pazarın dinamikleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Rakip analizi, pazar trendleri ve potansiyel fırsatlar da değerlendirilecektir.

 

Projenin Uygulama Planı ve Takviminin Oluşturulması

Bu hizmet başlığında, projenin uygulanması için planlanan adımlar, süreçler ve takvim belirlenecektir. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri, aşamaları ve ilgili görevler ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Ayrıca projenin kaynak gereksinimleri ve proje yönetimi stratejileri de bu bölümde ele alınacaktır.

 

Yatırım Süreci

Bu hizmet başlığında, projenin finansmanı için gerekli olan yatırım süreci açıklanacaktır. Yatırım miktarı, kaynaklar ve gereken sermaye miktarı değerlendirilecektir. Yatırımın geri dönüş süresi, risk analizi ve getirisi gibi finansal faktörler de bu bölümde ele alınacaktır.

 

Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı

Bu hizmet başlığında, proje için öngörülen toplam yatırım tutarı belirlenecektir. Yatırımın yıllara dağılımı, bütçe tahminleri ve harcama planları detaylı bir şekilde sunulacaktır. Böylece projenin finansal yönetimi ve kaynakların etkin bir şekilde kullanımı sağlanacaktır.

 

Finansman Kaynakları ve Planı

Bu hizmet başlığında, projenin finansman kaynakları ve planı belirlenecektir. Potansiyel kaynaklar, yatırımcılar, kredi imkanları veya diğer finansal destek yöntemleri analiz edilecektir. Ayrıca projenin finansal risklerini azaltmak için olası alternatif finansman stratejileri de değerlendirilecektir.

 

Üretim ve Satış Programı

Bu başlık altında, projenin üretim süreci ve satış programı ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Üretim faaliyetleri, kaynak yönetimi, iş gücü planlaması ve satış stratejileri üzerinde durulacaktır. Ürün veya hizmetlerin sunum şekli, dağıtım kanalları ve kalite kontrol süreçleri de bu bölümde ele alınacaktır.

 

Pazarlama Planı

Bu bölümde, projenin pazarlama stratejisi ve planı detaylı bir şekilde sunulacaktır. Hedef kitlenin belirlenmesi, pazar segmentasyonu, reklam ve tanıtım faaliyetleri, satış kanalları ve diğer pazarlama stratejileri ele alınacaktır. Ayrıca pazarlama bütçesi, satış projeksiyonları ve müşteri ilişkileri yönetimi de bu bölümde yer alacaktır.

 

Risk Analizi

Bu başlık altında, projenin potansiyel riskleri ve bu risklerin yönetimi analiz edilecektir. İş planında ortaya çıkabilecek finansal, operasyonel, teknik veya pazarlama riskleri değerlendirilecek ve uygun risk yönetimi stratejileri önerilecektir. Bu bölümde aynı zamanda kriz planları ve acil durum önlemleri de ele alınacaktır.

 

GZFT Analizi

Bu bölümde, projenin genel değerlendirmesi yapılacak ve projenin getirileri, maliyetleri, fırsatları ve tehditleri analiz edilecektir. Projenin gerçekleştirilebilirliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği değerlendirilecektir. Ayrıca proje sonrası değerlendirme ve iyileştirme stratejileri de bu bölümde ele alınacaktır.

 

İç Verim Oranı Hesabı

Bu bölümde, projenin iç verim oranı hesaplanacaktır. Projenin beklenen nakit girişleri ve çıkışları dikkate alınarak, yatırımın getirisi ve projenin ekonomik değeri hesaplanacaktır. İç verim oranı, yatırımın ne kadar sürede geri dönüş sağlayacağına dair bir gösterge olacaktır.

 

Katma Değer Hesabı

Bu başlık altında, projenin olası katma değeri analiz edilecektir. Projeye ilişkin ekonomik, sosyal veya çevresel katma değerler belirlenecek ve projenin topluma olan faydası değerlendirilecektir. Örneğin, projenin istihdam yaratması, eğitim kalitesini artırması veya çevresel sürdürülebilirliği desteklemesi gibi faktörler göz önünde bulundurulacaktır.

Yönetim Danışmanlığı

Teşvik Danışmanlığı

Eğitim

Yazılım

Bize ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

7 + 1 =

Telefon

+90 (216) 545 28 21

Adres

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul