SER Danışmanlık Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu yayımlandı

Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu Yayımlandı

Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu yayımlandı. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri son yıllarda ülkelerin refahının artmasına en çok hizmet eden çabalardan biri olarak görülmektedir. Diğer birçok ekonomik faaliyette sermaye, yer altı zenginlikleri gibi varlıklar önemli görülürken Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde insan kaynağı en önemli belirleyici hükmündedir. Bu sebeple ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon performansını analiz eden birçok raporda araştırmacı sayısı, Ar-Ge personeli, buluş sahibi gibi rollere sahip kişilerin sayıları, öğrenim durumları ve cinsiyetleri de analizlere dahil edilmektedir.

Bu raporda çeşitli kurumlardan derlenen veriler üzerinden kadınların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarındaki rolünü ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle kadınların genel istihdamdaki durumlarından başlayarak yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde kadının payını analiz ettik. Ardından Ar-Ge personeli içindeki kadınların durumunu inceledik.

Son olarak da buluş sahipliğinde kadınların oranını paylaştık. Türkiye’deki verileri genellikle AB ülkeleriyle karşılaştırmaya çalıştık. Bu karşılaştırmada AB ortalamasını ve AB içinde en yüksek ve en düşük ülkeleri dikkate aldık.

Çalışanlarının %60’tan fazlası kadınlardan oluşan SER Danışmanlık ailesi olarak bu çalışmayı da 8 Mart Dünya Kadınlar gününde sizlerle paylaşmak istedik. Her yıl bu raporu tekrarlayıp kadınların Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine katılımını izlemeyi planlıyoruz.

Bu vesile ile tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarız.