1007 Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi 2023 Çağrısı Açıldı

1007 Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi 2023 Çağrısı Açıldı

2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, 6 no’lu öncelikli strateji gündemi “Yapısal ve İş Gücü Dönüşümünü Hızlandırmak” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesi, yapay zekâ alanındaki bilgi birikiminin bu çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla açılan bu çağrıda konsorsiyum yapısında proje çalışmaları desteklenecektir.  

Çağrı Amacı: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarının tanımlı/tanımlanacak ihtiyaçlarına yönelik yapay zekâ (YZ) temelli çözümlerin geliştirilmesi.

Çağrı Kapsamı: Kamu kurumlarında YZ projesi geliştirilecek konu başlıkları;

  • Finans Teknolojileri
  • Akıllı Üretim Sistemleri,
  • Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,
  • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik
  • E-Ticaret Teknolojileri
  • Akıllı Eğitim Teknolojileri

Kimler başvurabilir: Özel sektör ve/veya kamu Ar-Ge birimleri ile en az bir üniversitenin Proje Yürütücüsü Kuruluş olacağı, TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum yapısında başvurular alınacaktır.

Proje bütçe üst sınırı: 10.000.000 TL (On milyon Türk Lirası)

Çağrı Takvimi: 1 Ağustos 2023 – 31 Ekim 2023, 17:00

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi ve https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp ziyaret edilebilir.

Çağrı dokümanı için tıklayınız.

Çağrı kapsamında yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu ihtiyaç bilgi dokümanı için tıklayınız.