1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Proje Gönderim Süresi Uzatıldı

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Proje Gönderim Süresi Uzatıldı

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında yapılan değişiklik sonrası 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında 1501 programına büyük ölçekli kuruluşların başvuru yapamayacağı, bu nedenle büyük ölçekli kuruluşların 14 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt belgelerinin Kuruma ulaştırılması ve ön kayıt onayı alarak projelerinin de 30 Haziran 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerektiği duyurulmuştu.

Ancak, ön kayıt onayı almış olan kuruluşların proje başvurularını sistem hatası nedeniyle gönderemediği anlaşılmıştır.

Bu nedenle 30 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt onayı almış olan büyük ölçekli kuruluşların 1501 programı için proje gönderim süresi 3 Temmuz 2019-saat 23:59’a uzatılmıştır.