2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı İçin 1.345 İşletmenin Başvurusu Onaylandı

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı İçin 1.345 İşletmenin Başvurusu Onaylandı

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’na yapılan 2 bin 250 başvurudan 1.345 işletmenin başvurusu onaylandı.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla uygulanan 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’na 2 bin 250 işletme başvuru yaptı. Yapılan başvurular içerisinde 1.345 işletmenin başvurusu onaylandı.

Destek programı kapsamında; işletme başına 1 Milyon TL’ye kadar, sıfır (0) faizli olmak üzere ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay vadeli Kredi Faiz desteğinden yararlanabilecekler. İşletmelerin kullanacakları desteğin; işletme başına 300.000.- (üç yüz bin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak.

Programda, imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ ne uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile teşvik edilen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecek.

Müracaat süresinin sona ermesinin akabinde; ilk değerlendirme yazılım tarafından yapıldı ve imalat sektöründe yer almayan işletmeler elendi; daha sonra da her bir işletme için sektör, ölçek ve kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden en yüksekten en düşüğe doğru başvuru sıralaması oluşturuldu.

Nihai değerlendirme ise işletmenin kayıtlı olduğu ilgili KOSGEB Müdürlüğü tarafından yapılarak programa müracaat eden 2252 işletmeden başvuru koşullarını taşıyan 1345 işletmenin başvurusu onaylandı. Toplamda 665.002.008 TL’lik bir kredi talebi oluştu. Kredi talebine karşılık gelen faiz miktarı 199.500.602 TL.

 Onaylanan başvuruların sektör düzey dağılımı ise şöyle:

Yüksek Teknoloji18
Orta Yüksek Teknoloji260
Orta Düşük Teknoloji556
Düşük Teknoloji511

 Başvurusu onaylanan işletmelere e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapılacak. Bu işletmeler kendilerine e-posta ve SMS ile gönderilen başvuru kodu ile protokol yapılan bankalara başvuruda bulunmalarının akabinde, ilgili banka nezdinde kredibilite durumlarının da uygun olması halinde kredilerini kullanabilecekler.

Programda T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin yanı sıra Kredi Garanti Fonu A.Ş. de işletmelerin bankalara verecekleri kefalet sorunlarının çözülmesi noktasında yer alıyor.