Ömer Özdinç Eğitim 01

SER Danışmanlık’tan “Stratejik Liderlik” Eğitimi

SER Danışmanlık Genel Müdürü Ömer Özdinç, geçtiğimiz hafta Damla Projesi kapsamında gerçekleştirilen Gönüllü Liderlik Eğitimleri’nde “Stratejik Liderlik” başlığı ile bir seminer verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan Damla Projesi, gönüllülük esasına dayalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Proje kapsamında gidilen illerde dezavantajlı aile ve çocukların hiçbir din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan katılımcı gençlerle bir araya gelmesi; kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ile programın yürütüldüğü yörelerdeki insanlarla, katılımcı gençlerin hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesi amaçlanıyor.