Eğitim Amaçlı Elektronik Deney Setlerinin Geliştirilmesi Çağrısı Açıldı

Eğitim Amaçlı Elektronik Deney Setlerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Eğitim amaçlı elektronik deney setlerinin geliştirilmesi çağrısı açıldı. Cumhurbaşkanlığı ilk 100 günlük İcraat Programı kapsamında kurulmakta olan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ve bu atölyelerin yanı sıra lise ve orta öğretim kurumlarının yaygın bir şekilde deney setleri kullanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, mikroişlemci/mikrodenetleyici geliştirme kartlarını, sensör birimlerini ve diğer yardımcı arayüz modüllerini içeren deney setlerine olan ihtiyacın yıllar içerisinde büyümesi beklenmektedir. Eğitim amaçlı kullanılabilecek açık kaynak kodlu, yaygın geliştirme ortamlarıyla uyumlu, aynı zamanda katma değeri ile birlikte ticari değer oluşturabilecek ürünlerin geliştirilmesinin beklendiği 1511-DENEYAP-2019-1 kodlu ve “Eğitim Amaçlı Elektronik Deney Setlerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı açılmıştır.

 

Çağrı Konu ve Kapsamı

Bu çağrı kapsamında lise ve orta öğretim öğrencileri tarafından eğitim amaçlı kullanılabilecek açık kaynak kodlu, yaygın geliştirme ortamlarıyla uyumlu, aynı zamanda katma değeri ile birlikte ticari değer oluşturabilecek ürünlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Aşağıdaki başlıklarda verilen konular bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir:

-Geliştirilecek olan deney setleri esnek donanım yapısına sahip ve asgari muadil başlangıç geliştirme setlerinin sahip olduğu özellikleri kapsamalıdır. Geliştirilecek olan set, ek donanımların modüler olarak üzerine eklenebildiği bir mimariye sahip olabileceği gibi temel bileşenleri içeren tek bir parça olarak da tasarlanabilir.

-Proje çıktısı ürün, muadillerine göre donanımda ve/veya yazılımda farklılık ve katma değer yaratabilmelidir.

-Donanımın bütün fonksiyonlarının kullanımına ilişkin detaylar ve bu fonksiyonların uygulama örnekleri kullanım kılavuzu içerisinde sunulmalıdır.

– Genel amaca yönelik olabileceği gibi, özel uygulamalara yönelik (robotik, nesnelerin interneti, sağlık teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, insansız hava araçları vb.) özgün eğitim amaçlı deney setleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.

 

Çağrı Kapsamında Olmayan Konular:

-Katma değeri olmayan ve piyasada yaygın olarak bulunan geliştirme kartlarından farklılık içermeyen projeler desteklenmeyecektir.

 

Diğer Hususlar:

-Geliştirilecek olan deney setlerinin, farklı seviyedeki kullanıcılara göre uyarlanabilir tek bir ürün ya da farklı seviyedeki modülleri içeren bir ürün ailesi olması beklenmektedir.

-Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin tasarımlarına ilişkin bütün dosyalar açık kaynak olarak paylaşılacaktır. Bu nedenle yazılım ve donanım tasarımlarının açık kaynak olarak geliştirilmeye uygun olması gerekmektedir.

-Geliştirilecek olan deney setlerinin yazılım altyapısının bulut teknolojisine uyumlu olması tercih sebebidir.

 

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi: 16/07/2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 18/10/2019

Ön Kayıt Son Tarihi*: 4/10/2019 Saat: 17.30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16/08/2019 – 18/10/2019 Saat: 17.30

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

 

Çağrıya Özel Şartlar

Proje Süresi Üst Sınırı: 24 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 1.500.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL

İşbirliği Yapısı: Kısıt yok