Hindistan, inovasyon ve teknoloji ile 2022'de çiftçilerin gelirini iki katına çıkarmayı hedefliyor

Hindistan, inovasyon ve teknoloji ile 2022’de çiftçilerin gelirini iki katına çıkarmayı hedefliyor

Hindistan, 1960’lı yılların sonunda başlayan ‘yeşil devrim‘ ile daha teknolojik çözümlere ve yeni tarım metotlarına yatırım yaparak gıda konusunda kendi kendine yeter hale geldi. Buna rağmen fiyatlandırma problemleri, pazarlama becerilerinin yetersizliği, verimsiz üretim – pazar bağlantısı ve tedarik zinciri gibi konuları da kapsayan ve Hintli çiftçileri zorlayan bir dizi sorun var. Bu konularla ilgili acil çözüm ihtiyacını fark eden Hindistan yönetimi çiftçilerin gelirlerini 2022’ye kadar ikiye katlayacak iddialı bir projeyle yola çıkıyor.

Teknolojik yenilikler, özellikle Dördüncü Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, söz konusu sorunları çözme konusunda inanılmaz potansiyele sahip. McKinsey raporlarına göre, teknoloji temelli uygulama ve servisler, Hindistan tarım sektörüne 45 milyon ile 80 milyon Dolar aralığında nakit girişi sağlayabilir ve 90 milyon çiftçinin gelirinin artmasına yardımcı olabilir. Fakat Dünya Ekonomik Forumu’nun çıkardığı son inovasyon raporuna göre (pdf) gıda sektörü bu yeni teknolojilerin getirdiği imkanları kullanmakta yavaş kalıyor.

Buna rağmen teknolojik değişim Hint tarımında yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Yenilikçi girişimler aracılığıyla mevcut tarım uygulamaları kökten değişirken, sadece küçük toprak sahiplerinin gelirini artırmak amaçlanmıyor, aynı zamanda çevresel ve besin odaklı fayda da gözetiliyor.

Örneğin Skymet, Satsure ve CropIn gibi start-uplar uydulardan görüntü alarak daha sağlıklı pazar bilgisi ve dolayısıyla daha iyi risk yönetimi hizmeti sunuyor. Stellapps şeylerin interneti, büyük veri ve analitiği tedarik zincirinin süt üretiminden çiftçi ödemelerine dek tüm aşamalarında kullanan süt işletmelerine odaklı ilk teknoloji şirketi. Y-Cook farklılaştırılmış süreçleri kullanarak doğal ürünlerin hiçbir katkı ve koruyucu madde kullanılmadan ve hatta dondurma işlemine bile tabi tutulmadan bir yıla kadar tazeliğini ve besin değerini koruması üzerinde çalışıyor. Microsoft gibi öncü teknoloji şirketleri, Yarı Kurak Tropik Bölgeler Uluslararası Mahsul Araştırma Merkezi (ICRISAT) gibi araştırma enstitüleriyle ortak projelere girişerek tarım getirilerini yüzde 30 artıran akıllı tohum ekim rehberi benzeri uygulamalar geliştiriyor.

Bunlara ek olarak Hindistan hükümeti, tarımda inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor. Ulusal Tarım e-Pazarı (eNAM) gibi girişimler milyonlarca küçük toprak sahibi çiftçi için ürünlerini doğrudan satabilecekleri (aracı şirketlerle de uğraşmadan) sanal mecralar olmayı amaçlıyor. Kısa süre önce hükümet, inovasyon ve girişimciliği teşvik etmek için Büyük Tarım Atağı (Agriculture Grand Challange) isimli bir proje duyurdu ve girişimcilerin yatırım problemleriyle karşılaşmaması amacıyla büyük bir fon kurdu.

Dünya Ekonomik Forumu Mumbai’de Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin kurulması için Hindistan hükümetiyle iş birliğine gitti. Bu yapının en önemli projelerinden biri, Maharaştra eyaletinde tarım odaklı çalışan dronları ve veri destek merkezini geliştirmeye odaklanıyor. Açılan merkez, tarım sektöründe lider bir tedarik zinciri platformu olarak diğer eyaletlere model olma amacı taşıyacak. Dron, şeylerin interneti ve uydu görüntü teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanılacak. Bu sayede Maharaştra’daki ziraate odaklı dijital ve analitik ekosistemin temel problemlerinin çözümü aranacak. Proje aynı zamanda, Maharaştra’daki bir ya da iki bölgenin tamamının haritasının dronlar ile çıkarılması üzerinde çalışmalar yapacak ki bu, şimdiye kadar Hindistan’da yapılmış en büyük dron projesi olacak. Proje, daha sağlıklı pazar verisi ve öngörülebilir fiyatlandırma gibi zirai taleplerde dron kullanımı konusunda temel politikalar ve koordinasyon süreçleriyle ilgili bir çerçeve belirlemek için hükümete fırsat yaratacak.

Sadece teknolojik gelişmeler Hindistan’ın tüm problemlerini çözmeyebilir. Fakat özel sektörün artan desteği, doğru teşvik, hükümet seviyesinde destek ve yapılan inovasyonları ölçebilmeye uygun ortamla Hintli çiftçilerin gelirini artıracak bir dönüşüm yaşanabilir.