İlave Ar-Ge - Tasarım İndirimi Hesaplamasında Güncelleme Yapıldı

İlave Ar-Ge / Tasarım İndirimi Hesaplamasında Güncelleme Yapıldı

Ar-Ge/ Tasarım Merkezleri ilave indirim hakkı konusunda mevzuatsal olarak iki merkezin de bu haktan yararlanabileceği yönünde bir anlam çıksa da ilgili maddelerin bazılarında sadece Ar-Ge merkezine yönelik ifadeler yer almaktaydı. Bu durum tasarım merkezlerinin bu maddeleri kullanmasını belirsizleştirmekteydi. Bugün yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile bu maddeler hem Ar-Ge hem de tasarım merkezlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve nihai durumda tasarım merkezlerine de özel maddeler eklenerek belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır.

İlave Ar-Ge/Tasarım indirimi güncel maddeleri aşağıda paylaşılmaktadır;

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı

c) Uluslararası destekli proje sayısı

ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı

e) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

f) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı

g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı