İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi KDV Düzenlemeleri

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi KDV Düzenlemeleri

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi KDV Düzenlemeleri

15.04.2022 Tarihinde yayımlanan resmî gazete ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılmıştır.

  • İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna edilmiştir. Bu kapsamda mal teslimi yapan mükellefler KDV İadesi başvurusunda
  • Egzoz (Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi) gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamda mükellefler KDV İadesi başvurusunda bulunabilecekler.