KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Açıldı

KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Açıldı

KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Açıldı

Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen;

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı açılmıştır.

Program Kapsamındaki Destekler;

Kuruluş Desteği

İşletme ve Yetiştirme Desteği

Makine ve Teçhizat Desteği

Tanıtım ve Pazarlama Desteği verilmektedir.

Destek Üst Limiti: 250.000 TL’dir.

Destek Oranı: %75