M-Era.Net II Proje Çağrısı Açıldı

M-Era.Net II Proje Çağrısı Açıldı

M-Era.Net II Proje Çağrısı açıldı. Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen M-ERA.NET II proje çağrısı açıldı.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 2 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması ve çağrı kapsamında yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması gerekmektedir:

  • Malzeme Mühendisliği ve İşlemede Modelleme (Modeling for Materials Engineering and Processing)
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler (Innovative Surfaces, Coatings and Interfaces)
  • Yüksek Performanslı Kompozitler (High Performance Composites)
  • Fonksiyonel Malzemeler (Functional Materials)
  • İleri Malzeme Bazlı Sağlık Uygulamaları için Yeni Stratejiler (New Strategies for Advanced Material-Based Technologies in Health Applications)
  • Katmanlı İmalat için Malzemeler (Materials for Additive Manufacturing)

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Ulusal başvuruların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden, uluslararası başvuruların ise https://m-era.net/submission/submission/call-2019 adresi üzerinden elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.

Çağrı Bütçesi

1 Milyon Euro

Çağrı Takvimi

1. Aşama için M-ERA.NET web sayfasından yapılacak başvuru son tarihi: 18.06.2019 (Brüksel saati ile öğlen 12:00)

TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak ulusal başvuru son tarihi: 29.06.2019 (Türkiye saati ile 23:59)

2. Aşama için M-ERA.NET web sayfasından yapılacak başvuru son tarihi: 19.11.2019 (Brüksel saati ile öğlen 12:00)

TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak ulusal başvuru son tarihi: 29.11.2019 (Türkiye saati ile 23:59)

2. Aşama değerlendirme sonuçlarının duyurulması: Şubat 2020