Prima Logo

PRIMA Programı 2018 Çağrısı İkinci Aşama Başvurulara Açıldı!

Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA Programı 2018 çağrısının birinci aşama sonuçları açıklanmıştır. Birinci aşama sonucunda başarılı bulunan proje önerileri, ikinci aşama başvuruda bulunmaya hak kazanmıştır.

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

 

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile Fonlanacak Projeler

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir. Birinci aşama başvurusu başarılı bulunan proje sahipleri, aşağıda belirtilen tarihlerde PRIMA’ya başvuru yapmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK’a ayrıca başvuru yapılması gerekmemektedir.

 

Bölüm 1 – İkinci Aşama Çağrı Takvimi

İkinci Aşama Çağrı Başlangıcı: 15 Ağustos 2018

İkinci Aşama Son Başvuru: 15 Eylül 2018

 

Yalnızca birinci aşama başvurusu başarılı bulunan proje sahipleri ikinci aşama başvuruda bulunmaya hak kazanmıştır. Birinci aşama başvurusu olmayan veya birinci aşamayı başarıyla tamamlamamış proje sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler (AB katkısı olmaksızın)

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenmektedir.

Birinci aşama başvurusu başarılı bulunan konsorsiyumlar PRIMA’ya ortak başvuru yapmaya hak kazanmışlardır. Ayrıca, ilgili konsorsiyumlarda Türkiye’den yer alan araştırma ekiplerinin TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapmaları da gerekmektedir.

 

Yalnızca birinci aşama başvurusu başarılı bulunan proje sahipleri ikinci aşama başvuruda bulunmaya hak kazanmıştır. Birinci aşama başvurusu ret/iade olan proje sahipleri ikinci aşama başvuruda bulunmamalıdır. Proje sahipleri, hem PRIMA’ya hem de TÜBİTAK’a başvuruda bulunmalıdır. Aksi takdirde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ARDEB 1001 ve TEYDEB 1509 programları için başvuru süreçleri farklı olup, süreç ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

 

Uluslararası Başvuru Takvimi:

İkinci Aşama Çağrı Başlangıcı: 4 Ağustos 2018

İkinci Aşama Son Başvuru: 4 Eylül 2018

 

Bölüm 2 – İkinci Aşama Ulusal Başvuru Takvimi

1001 Programı Çerçevesinde Desteklenecek Araştırmacılar İçin:

İkinci Aşama Çağrı Başlangıcı: 4 Ağustos 2018 (hem uluslararası, hem ulusal başvuru için)

İkinci Aşama Son Başvuru (PRIMA): 4 Eylül 2018 (uluslararası başvuru için)

İkinci Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 9 Eylül 2018 (ulusal başvuru için)

İmzalı Belgelerin TÜBİTAK’a iletilmesi için son tarih: 14 Eylül 2018

 

1509 Programı Çerçevesinde Desteklenecek Firmalar İçin:

Uluslararası proje başvurusu ile birlikte ulusal programa başvuru yapılmasına gerek yoktur. PRIMA çağrısı kapsamında, sadece uluslararası değerlendirme sonucu olumlu olan projeler için TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuru alınacaktır. Uluslararası değerlendirme sonucu olumlu olan projeler için TÜBİTAK-TEYDEB tarafından, firma yetkilileri/proje yürütücüleri ile iletişime geçilecektir.