Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ ilk meyvelerini veriyor: 8 milyar liralık yatırım

‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ ilk meyvelerini veriyor: 8 milyar liralık yatırım

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ilk meyvelerini veriyor: 8 milyar liralık yatırım. Proje bazlı teşvik sistemine dahil olan 4 büyük yatırımda ilk adım atıldı. Resmi Gazete’de duyurulan ve 8 milyar lirayı bulan yatırımlar toplam 4 bin 440 kişiye iş imkanı sağlayacak. Yatırımların cari açığı 1.2 milyar dolar azaltılması hedefleniyor.

TUSAŞ’ın Ankara’da hayata geçireceği ‘Milli Savaş Uçağı tesisi’, BMC Otomotiv’in Sakarya’da yapacağı ‘dizel motor sistemleri’ ve ‘muhtelif raylı sistemler’ üretim tesisleri ile Bosch’un Bursa’da üreteceği ‘yüksek basınçlı benzinli enjektör’ Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4 projeyle cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlanacağını bildirdi. Proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını belirten Varank, 4 bin 414 kişiye de istihdam sağlanacağını söyledi. Söz konusu projelere, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi ve nitelikli personel desteği gibi çeşitli destekler sağlanacak.

Milli savaş uçağı projesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ankara’da yapılacak Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisine “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” kapsamında devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu yatırımın süresi, başlangıç tarihi 23 Mart 2018’den itibaren 15 yıl olarak öngörüldü. Yatırım bu sürede tamamlanamazsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Proje kapsamında toplam sabit yatırım tutarı 5 milyar 659 milyon 670 bin 340 lira, ilave istihdam 3 bin ve nitelikli personel sayısı 300 olarak belirlendi.

Dizel motor üretimi

BMC tarafından Sakarya’da yapılacak dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisinin, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenecek.

Destek, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek Ar-Ge yatırımlarını da kapsayacak.

Başlangıç tarihinden itibaren 8 yılı kapsayan destek için yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Yatırım için 585 milyon liralık sabit yatırım miktarı öngörülüyor. 600 kişilik ilave istihdam sağlayacak yatırımda 24 nitelikli personel görev yapacak.

Yatırım süresi sonunda yılda 35 bin dizel motor, transmisyon ve alt sistem üretimi öngörülüyor.

BMC’nin yatırımı KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 72, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 69 milyon lira), faiz desteği ve/veya kar payı desteği (141 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 12 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si).

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk lirası, döviz ve/veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz ve/veya kar payının yüzde sekseni Bakanlıkça karşılanmak üzere, itfa planının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

Raylı sistem araçları üretimi

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Sakarya’da yapılacak muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Söz konusu yatırımın süresi, başlangıç tarihi 1 Haziran 2017’den itibaren 7 yıl olarak öngörüldü. Yatırım bu sürede tamamlanamazsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca söz konusu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Proje kapsamında öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 571 milyon 500 bin lira, ilave istihdam 500 ve nitelikli personel sayısı 24 olarak belirlendi. Yatırım süresi sonunda yılda 250 takım lokomotif, vagon ve alt sistemlerin üretilmesi planlanıyor.

Yatırıma, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV iadesi, Kurumlar Vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi ve gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz desteği veya kar payı desteği sağlanacak. Ayrıca, enerji desteği de sağlanacak.

Yatırımın tamamlanmasının ardından firma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edecek. Gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi sonrasında Bakanlıkça tamamlama vizesi verilecek.

Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesini takiben düzenlenecek.

Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretimi

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Bursa’da kurulacak yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi yatırımına verilecek desteğin de şartları belli oldu.

Buna göre, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa’da kurulacak yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde proje bazlı olarak desteklenecek.

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi 28 Mayıs 2018’den itibaren 5 yıl olarak öngörüldü. Yatırımın planlanan sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Ürün çeşitlendirme amacıyla yapılacak yatırımda, öngörülen sabit yatırım tutarı 1 milyar 240 milyon lira, öngörülen ilave istihdam 314 kişi, öngörülen nitelikli personel sayısı da 14 olarak belirlendi. Yatırım kapsamında, yılda 7 milyon adet yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretilmesi hedefleniyor.

Yatırıma, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak. Vergi indirim oranı yüzde 100 ve yatırıma katkı oranı yüzde 95 olmak üzere kurumlar vergisi indirimi (Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100) imkanı tanınacak. Ayrıca, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, azami 20 milyon liralık nitelikli personel desteği verilecek.

Söz konusu yatırım için 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si oranında enerji desteği sağlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Enerji desteği uygulamasıyla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenecek.