Ekonomi Bakanlığı

“Rapor, Yurtdışı Şirket ve Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği” Destek Oranları Güncellendi

Rapor, Yurtdışı Şirket ve Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği” Destek Oranları Güncellendi.

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket ve Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

  • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar
  • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar

Yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.