Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı Açıldı

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı Açıldı

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı açıldı. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması ülkemizin önemli bir ihtiyacı. Bu ihtiyaç kapsamında Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmış olup, Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açıldı.

Başvuru süreci iki ayrı aşamada yapılacak. Başvuru sürecinin ilk aşamasında, konsorsiyum oluşturacak kuruluşlar planladıkları ürün veya ürün grubu hakkında TÜBİTAK TEYDEB’e bilgi aktaracak ve görüşmeler yaparak çağrı kapsamına uygun başvurularını hazırlayacaklar.

Bu aşamanın devamında ise 1 Kasım 2018 tarihinden 30 Kasım 2018 tarihine kadar ön kayıt başvurusu yapılacak.  Proje Önerisi online son başvuru tarihi 31 Aralık 2018.

 

Çağrı Bütçesi: 2.000.000 TL

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 150.000 TL

Proje Süresi Üst Sınırı: 9 Ay

Destek Oranı: % 100

 

Desteklenen Giderler:

Personel

Seyahat

Danışmanlık ve Hizmet Alımları

Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

Toplantı Tanıtım Organizasyon

Genel Giderler (% 10)