SER Danışmanlık Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

SER Danışmanlık Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

Türkiye’de son yıllarda özel sektörden, kamudan, sivil toplum alanından ve akademik sahadan birçok kurum ülkenin Ar-Ge ve inovasyon performansını artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çabaların bütüncül ve sistematik bir şekilde yürütülmesi, eksiklerin giderilmesi ve iyi örneklerin çoğaltılması için ulusal inovasyon sisteminin temel bileşenlerini bir arada değerlendirmek son derece önemlidir. Bu sebeple kapsamlı değerlendirmeler yapan yayınların varlığı hem bu alanda yapılacak araştırmalar hem de karar alıcılar için faydalı olacaktır.
15 yıldır Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren ve aynı zamanda bu alanda akademik çalışmalar da yürüten bir ekip olarak ilkini geçen yıl yayımladığımız ve her yıl yenilemeyi planladığımız SER Danışmanlık Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nu Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan son derece mutluyuz.
Bu çalışmada, 2021 yılı içerisinde sadece 2020 verilerini elde edebildiğimiz için, 2020 özelinde ve son 10 yıl genelinde Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon performansı farklı boyutları ile ele alınmaya çalışıldı. Değerlendirme yaparken sadece genel anlamda patentlere, Ar-Ge harcamalarına, akademik yayınlara değil aynı zamanda ekosistemi ilgilendirebilecek farklı alanlara da odaklanıldı. Sektör, bölge, öğrenim düzeyi gibi detaylara girildi. Başka raporlarda kapsamlı şekilde ele alınmayan fakat ekosistem için önemli gördüğümüz ulusal ve uluslararası teşviklerle ilgili istatistikler de paylaşıldı. Teknopark ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde yürütülen çalışmalara biraz daha yakından bakıldı. İhracat içindeki teknoloji düzeylerine ve melek yatırımcılar ile girişim sermayesi kuruluşlarının yatırımlarına projeksiyon tutuldu. 2020 yılında yaşanan gelişmeler içinden ekosistemin yapısal koşullarını etkileyebilecek gelişmeler listelendi. Sektörel gelişmeler, Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun gelişimine yönelik yapılmış akademik çalışmalar ve kamu kuruluşlarının idari düzenlemelerinde yapılan değişiklikler paylaşıldı.
Çalışmamız esnasında bu ekosistemde aktör konumundaki kurumların yıllık faaliyet raporlarının kapsamlı olmasının ve standartlaşmasının önemini bir kez daha anladık. Ayrıca verilerin erişilebilirliğinin araştırmacılar için ne kadar ehemmiyetli olduğuna bir kez daha tanık olduk.
Danışmanlık, eğitim, yazılım gibi faaliyetlerle hizmet verdiğimiz ulusal inovasyon sistemine, şimdi de ihtiyaç olduğuna inandığımız kapsamlı bir yıllık performans değerlendirmesi ile katkıda bulunmak bizi heyecanlandırmaktadır. SER Danışmanlık ekibinin yoğun emeğinin ürünü olan bu raporla ilgili eleştirilerin ve önerilerin bizimle paylaşılması durumunda minnettar kalacağımızın da bilinmesini isteriz.
Raporun Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösteren özel sektör karar alıcıları, politik aktörler, STK’lar ve akademik çalışma yürüten herkes için faydalı olması temennisi ile…