TAGEM Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

TAGEM Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

TAGEM Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır. Araştırma ve Geliştirme Destek Programı ile ilgili önümüzdeki günlerde çağrıya çıkılması beklenilmektedir.

Programın Amacı: Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamaktır.

Programı bütçesinden desteklenecek harcama kalemleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları
 • Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (projede kullanılması gerekli olan traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar)
 • Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alımları
 • Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi alımları
 • Projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri (anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, tasarım ve benzeri)
 • Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri
 • Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri
 • Yurt içi seyahat giderleri
 • Taşıt kiralamaları
 • Nakliye giderleri
 • Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri