Teknoparklar’da Proje Kabülünde Yeni Dönem

Teknoparklar’da proje kabülünde yeni dönem. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermek isteyen Ar-Ge ve Tasarım faaliyeti yürüten firmaların kabul sürecinde değişiklik Resmi Gazete ’de ilan edildi. Değişiklik ile birlikte müracaat sırasında firmaların başvuru sırasında sunmuş oldukları proje/projeler, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve Yönetici Şirket tarafından düzenlenen “Proje Kabul Belgesi” nin Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması ile faaliyetlerini sürdürecektir. Uygulama, Bölgede yürütülecek her bir proje için Komisyon Değerlendirmesi ve Kabul Belgesi alınması ile şeklinde sürdürülecektir.