TEYDEB 1501 ve 1507 Programları 2023/1. Dönem Çağrıları Açıldı

TEYDEB 1501 ve 1507 Programları 2023/1. Dönem Çağrıları Açıldı

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023-1. Dönem Çağrı dokümanları yayımlanmıştır.

KOBİ ölçekli kuruluşların başvuruda bulunabileceği yeni dönem çağrılarında 02.01.2023 itibariyle kayıt alınacaktır.

Kuruluş bazlı ön kayıt ile proje başvuruları alınacaktır. Daha önce kuruluş bazlı ön kaydı onaylanan kuruluşlar tekrar kayıt yaptırmayacak ve kayıt evrakı göndermeyecektir.

Ön kayıtta firma KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinin sisteme kaydı zorunludur. Proje önerileri e-imza ile gönderileceğinden var olan imzanın geçerlilik süre kontrolü veya yoksa yeni e-imza temini gereklidir.

Kuruluşların tekil başvurularında en fazla 2 proje başvurusu yapılabilir. Ortaklı proje başvuruları buna dahil değildir.

Öncelikli alanlar ve yeşil mutabakata uyumlu projelerde değerlendirmede ek puan verilecektir.

 

1501 için Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi02.01.2023
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi13.03.2023 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi15.03.2023 (saat 23:59)

 

1507 için Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi02.01.2023
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi20.02.2023 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi23.02.2023 (saat 23:59)

 

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Program Kapsamı

Proje süresi: 36 ay

Proje bütçesi: Bütçe sınırı yok

Destek Oranı: %75

Başvuru Kurul Değerlendirme Eşik Puanı: 60/100

Proje sayı sınırı: Yok (Sınırlama getirilebilir)

 

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Program Kapsamı

Proje süresi: 18 ay

Proje bütçesi: 1.200.000 TL

Destek oranı: %75

Başvuru Kurul Değerlendirme Eşik Puanı: 55/100

Proje sayı sınırı: 3 (Ortaklı 2 proje ile toplam en fazla 5 proje)

 

2023 Yılı Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konu Başlıkları:

 1. Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları (Yerli geliştirilmesi hedeflenen ürünler, belirli sektörlerde yüksek teknoloji seviyesinde üretim ve sektörel uygulamaları tetikleyecek konular bu kapsamdadır.)
 • Yapay Zeka
 • Büyük Veri ve Bulut Bilişim
 • Siber güvenlik
 • Biyoteknolojik İlaç
 • Motor
 • İleri Malzeme
 • MEMS/NEMS ve Yarı İletken Teknolojileri
 • İleri Fotonik ve Kuantum Teknolojileri

 

 1. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları (Paris Anlaşması kapsamında net sıfır emisyon hedefine yönelik İklim Şurası Bilim ve Teknoloji Komisyonunca detaylandırılan konu başlıkları kapsama dahildir.)
 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

 

 1. Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları (Kamu kurum/kuruluşları ve yenilik ekosistemi aktörlerince sunulan yeni konu önerileri kapsama dahildir.)
 • Deprem araştırmaları
 • Kimyasal ve Biyolojik Savunma
 • Bitkisel Kaynaklardan Değerli Kimyasallar
 • Ulusal Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesi
 • Biyomedikal Ekipman Teknolojileri
 • Epidemiyolojik Çalışmalar

 

Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları

 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

 

Kurul değerlendirmesinde ek puan getirisi olan kriterler (5-10 puan)

 • Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı
 • Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması
 •  Kuruluşun TEYDEB Destek programlarına ilk proje başvurusu olması
 • 1702 Patent Lisans çağrıları çerçevesinde desteklenmiş projelerin devamı niteliğindeki proje başvurusu olması
 • Proje önerisinin çağrı dokümanlarında sunulan Öncelikli Alanlardan birinde olması
 • Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması

Daha fazla detay bilgi, çağrı dokümanları ve öncelikli alanlar listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.