TEYDEB 1507 COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı Açıldı

TEYDEB 1507 COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı Açıldı

TEYDEB 1507 COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı Açıldı. Çağrı ile COVID-19 teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilecek ürünler, koruyucu ekipmanlar ve hastalığı önleyici koruyucu ürünlerin geliştirileceği projeler desteklenecektir.

Yeni tip Koronavirüs mücadelesi ile ilgili olabilecek her türlü projenin sunulabileceği çağrıda desteklenecek örnek Ar-Ge konuları aşağıdaki gibidir:

 • Dezenfektanlar
 • Maske
 • Koruyucu kıyafetler
 • Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri
 • Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar
 • Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar
 • İlaç
 • Aşı
 • Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları

Başvuruda dikkat edilecek hususlar:

 • Proje destek süresi en fazla 9 ay olacaktır.
 • Proje sonunda uzatma kabul edilmeyecektir.
 • Bu çağrı kapsamında en fazla 10 proje desteklenecektir.
 • Kurul değerlendirme eşik puanı: 50 puan
 • Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Aşama 3 Projeleri bu çağrıya kabul edilmeyecektir.
 • İlgili Uygulama Esasları Madde-14’te belirtilen “Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesinin desteklenmesi” kısıtı uygulanmayacaktır.
 • Çağrıya ön kayıt evrakı gönderilmeyecektir. PRODİS üzerinden online kayıt yeterlidir.
 • Çağrı kapanış tarihi: 02.04.2020 (23:59)