Ticaret Bakanlığı Tarafından Sunulan İhracat Destekleri ile İlgili Değişiklik

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri ile İlgili Değişiklik

20 Nisan 2022 tarihinde resmî gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ihracat destekleri ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen hizmet sektörlerinin tanımı, sınıflandırılması ve destek kapsamları ve E-TURQUALITY detaylarına değinilmiştir.

Şimdiye kadar sadece Bilişim, Sağlık Turizmi, Eğitim, Film, Yönetim Danışmanlığı sektörleri desteklenirken yeni çıkan kararla Bilişim dışında Lojistik, Spor turizmi, Fuarcılık, Gayrimenkul, Bakım, Yeşil hizmetler vb. birçok sektör desteklenmeye kara verilmiştir. Bilişim sektörü destekleri E-TURQUALITY kararı ile detaylandırılmıştı.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı; ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülür. Başvuru şartlarını sağlayan şirketin uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyelini de dikkate alarak şirkete yönelik ön inceleme yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda şirket Bakanlık tarafından E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına alınır. E-TURQUALITY kapsamına alınıp 5 yıl boyunca tün ihracat desteklerinden faydalanabilmektedir.