TÜBİTAK 2022-2023 Dönemi Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Açıklandı

TÜBİTAK 2022-2023 Dönemi Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Açıklandı

TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları açıklanmıştır. 3 ana bölümde toplam 264 konu başlığının yer aldığı kapsamlı bir Teknoloji Yol Haritası ekosistem aktörlerinin ilgisine sunulmuştur.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK bünyesinden akademisyen ve uzmanların yanı sıra kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve STK kuruluşlarının da geniş çaplı katılımıyla hazırlanan Teknoloji Yol Haritalarında ana konular ve alt başlıklar belirlenmiştir.

 

1. Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları (8 bölüm)

218 alt konu başlığı; yerli geliştirilmesi hedeflenen 153 yeni ürün, 15 sektörde yüksek teknoloji seviyesinde üretim ve sektörel uygulamaları tetikleyecek konular .

 • Yapay Zeka
 • Büyük Veri ve Bulut Bilişim
 • Siber güvenlik
 • Biyoteknolojik İlaç
 • Motor
 • İleri Malzeme
 • MEMS/NEMS ve Yarı İletken Teknolojileri
 • İleri Fotonik ve Kuantum Teknolojileri

 

2. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları (5 bölüm)

Paris Anlaşması kapsamında net sıfır emisyon hedefine yönelik İklim Şurası Bilim ve Teknoloji Komisyonunca detaylandırılan 33 alt konu başlığı.

 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

 

3. Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları 

Kamu kurum/kuruluşları ve yenilik ekosistemi aktörlerince sunulan yeni konu önerileri kapsama dahil edilmiştir (6 bölüm). 

 • Deprem araştırmaları
 • Kimyasal ve Biyolojik Savunma
 • Bitkisel Kaynaklardan Değerli Kimyasallar
 • Ulusal Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesi
 • Biyomedikal Ekipman Teknolojileri
 • Epidemiyolojik Çalışmalar

 

Sektörel kullanım senaryolarına göre aramanın yapılabildiği, güncel öncelikli Ar-Ge ve yenilik alanlarını içeren interaktif dokümana erişim için tıklayınız.