TÜBİTAK Başvurularında KOBİ Vasfının Belirlenmesine Yönelik Düzenleme

TÜBİTAK Başvurularında KOBİ Vasfının Belirlenmesine Yönelik Düzenleme

TÜBİTAK TEYDEB destek programlarına başvuracak sermaye şirketlerinin KOBİ vasfının belirlenmesinde dikkate alınacak tarihler yeniden belirlenmiştir.

Kuruluş Ön Kayıt İşlemleri ve Gerekli Evrakların Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  • Mali tablolarda hesapların kapanış tarihi olarak kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih dikkate alınacaktır.
  • Yıllık istihdam edilen çalışan sayısında, hesap döneminin son ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) verildiği tarih dikkate alınacaktır.
  • Yeni kurulan işletmelerde KOBİ Beyannamesi ekinde Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı anlık bilanço ve gelir tablosu verilecektir.
  • Yeni kurulan işletmelerde başvuru tarihine kadar olan ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.
  • Hesap dönemi bittiğinde, daha önce büyük ölçekli işletme statüsünde olan kuruluşların KOBİ vasfını kazanması durumunda, söz konusu kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme tarihinden önce TÜBİTAK’a proje başvurusu yapmak istemesi durumunda, hesap bitiş tarihine göre Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesi, bilanço ve gelir tablosunu TÜBİTAK’a göndermeleri gereklidir.
  • Kurumlar Vergisi beyannamesi verildiği tarihten sonra yapılan başvurularda, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekindeki bilanço ve gelir tablosuna göre KOBİ Beyannamesi dolduracağından ilave olarak Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı belgeler gönderilmeyecektir.