TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge 2021-1 KOBİ Destek Çağrısı Açıldı

TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge 2021-1 KOBİ Destek Çağrısı Açıldı

TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge 2021-1 KOBİ Destek Çağrısı Açıldı.

Çağrı kapsamı: Konu ve sektör sınırlaması yoktur.

Kimler başvurabilir: Bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvurusu kabul edilir. Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması zorunludur. Müşteri Kuruluş KOBİ veya Büyük Ölçekli işletme olabilir.

Çağrı bütçesi: 75.000.000 TL

Proje bütçe sınırı: 2.500.000 TL

Proje süresi: 24 ay ürün süreç geliştirme, 12 ay ticarileşme aşaması olmak üzere en fazla 36 ay

Destek oranı: Müşteri kuruluş tarafından %40 ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen harcama tutarının %40’ı

Desteklenen gider: Sadece Tedarikçi Kuruluşa ait personel giderleri, seyahat gideri, hizmet alımı ve danışmanlık giderleri, alet-teçhizat-yazılım-yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderler.

Destek ödeme şekli: Dönemsel, müşteri kuruluş proje destek ödemesi ve TÜBİTAK hibe desteği.

 

Çağrı takvimi:

Çağrı açılış tarihi: 22.01.2021

Ön kayıt son tarih: 12.04.2021, saat: 17:30

Çağrı kapanış tarihi: 03.05.2021, saat 23:59