TÜBİTAK TEYDEB 1711-YZE-2022 kodlu Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK TEYDEB 1711-YZE-2022 kodlu Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK TEYDEB 1711-YZE-2022 kodlu Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açıldı

Çağrı amacı: Yapay zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamak ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirme.

 

Çağrı kapsamı: Belirli öncelikli alan konuları desteklenecektir.

 • Akıllı Üretim Sistemleri,
 • Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,
 • Finans Teknolojileri,
 • İklim Değişikliğinin Etkileri

 

Kimler başvurabilir: TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturulması bekleniyor.

 

Başvuru şekli: Bir Müşteri Kuruluş, en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş, en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kurum (yapay zekâ konusunda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü) ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile ortak başvuru yapılabilir. Sektöre direkt etkisi olan bir kamu kuruluşu da düzenleyici, denetleyici, teşvik edici olması açısından iştirakçi olarak konsorsiyumda yer alabilir. Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun KOBİ olma şartı vardır.

 

Çağrı bütçesi: 24.000.000 TL

 

Proje bütçe üst sınırı: 2.000.000 TL

 

Proje süresi: 18 ay

 

Destek ödeme şekli ve oranları: Dönemsel, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a Müşteri Kuruluş proje destek ödemesi ve TÜBİTAK hibe desteği

 • Müşteri Kuruluş büyük ölçekli ise %20 ödeme yapar. TÜBİTAK hibe desteği kabul edilen harcama tutarının %60’ıdır.
 • Müşteri Kuruluş KOBİ ise %10 ödeme yapar. TÜBİTAK hibe desteği kabul edilen harcama tutarının %70’idir.
 • Müşteri Kuruluşa TÜBİTAK desteği %60
 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür. Müşteri Kuruluş desteği sonrası kalan kısım ödemesi TÜBİTAK hibe desteğidir.
 • Sermaye şirketlerine teminat karşılığı ön ödeme yapılabilir.

 

Desteklenen gider:

 • Müşteri Kuruluş için sadece personel gideri desteği (geliştirilen teknolojinin şirket bünyesine kazandırılmasında çalışacak proje personeli, 10 adam-ay üst sınır)
 • Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşların personel giderleri, seyahat gideri, hizmet alımı ve danışmanlık giderleri, alet-teçhizat-yazılım-yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderler (Kurumlar için bursiyer giderleri ve kurum hissesi gideri kapsama dahil, Mikro KOBİ’ler için %20 genel gider desteği)

 

Çağrı Takvimi:

Çağrı açılış tarihi: 11 Şubat 2022

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarih: 1 Nisan 2022, saat: 17:30

Çağrı kapanış tarihi: 11 Nisan 2022, saat 23:59