Uzaktan Çalışma ile İlgili Tebliğ Taslağı 27.05.2022 Tarihinde Yayımlandı

Uzaktan Çalışma Tebliğ Taslağı 27.05.2022 Tarihinde Yayımlandı

Uzaktan Çalışma Tebliğ Taslağı 27.05.2022 Tarihinde Yayımlandı.

​9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, uzaktan çalışma ile ilgili Tebliğ taslağı 27.05.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ ile Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için uzaktan çalışmaya yönelik uygulama esasları açıklanmıştır. İlgili Tebliğ, 27.05.2022 tarihinde yayınlanan 31848 sayılı Remi Gazetede 12.10.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile;

  • Ar-Ge/Tasarım Merkezleri tam zamanlı personellerinin uzaktan çalışma süreleri; merkezde ya da bölgede geçirilen fiili süreler, yıllık izin ve resmî tatil sürelerinin toplamını geçemeyecek şekilde toplam sürenin %50’si olarak uygulanacaktır.
  • Dışarda geçirilen süreler, uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınacaktır.
  • Ar-Ge/Tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar) ve Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentörlük yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler teşvik kapsamında olmakla birlikte toplam sürenin tespitinde dikkate alınacaktır.
  • Uzaktan çalışma süreleri toplam personel zamanı üzerinden hesaplanacaktır.
  • Uzaktan çalışma sürelerinin hangi personele yararlandırılacağı merkezde ya da bölgede süre geçiren personele öncelik verilmek suretiyle birlikte işveren tercihine bırakılmıştır.
  • Bölgede ya da merkezde PDKS süresi olmaması halinde uzaktan çalışma süreleri teşviklere konu 
  • Destek personelleri içinde uzaktan çalışma süreleri teşvik kapsamına dahil edilebilecektir.