Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlara 1 Yıl İlave Tamamlama Süresi Alınabilecek

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlara 1 Yıl İlave Tamamlama Süresi Alınabilecek

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlar için 1 yıla kadar ilave tamamlama süresi alınabilme imkânı getirildi.

Konu ile ilgili 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazetede 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Karar ile 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a geçici 14. Madde eklenmiştir.

Eklenen geçici maddeye göre; deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre verilebilecektir.