Ekonomi Bakanlığı

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Resmi Gazete’de Yayınlandı

  1. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce ortaklık bulunmayan yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.”
  2. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;
  3. a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
  4. b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.

  1. Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile Genelgede belirtilen depolama hizmetlerine yönelik giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  2. İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.”

 

 Sınai ve Ticari ŞirketlerMağaza Birim Kira% 50 oranında Yıllık En Fazla 120.000 ABD Doları
Depo, Ofis, Showroom, Ürün Teşhir Serası/Tarla veya Reyon, Bina Yapılmak Üzere Kiralanan Arsa 

% 50 oranında Yıllık En Fazla 100.000 ABD Doları

Yurt Dışı Ana Sanayiye Orijinal Parça Üreten ve/veya Tedarik Eden Sınai ve Ticari ŞirketlerDepo Kirası ve Depolama Hizmet Gideri% 50 oranında Yıllık En Fazla 250.000 ABD Doları
İşbirliği Kuruluşlarının ÜyeleriOfis Kirası% 50 oranında Yıllık En Fazla 100.000 ABD Doları

 

Destekten yararlanabilmek için Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Bu koşul, yurt dışında bir şirkete ortak olunması veya satin alınması halinde aranmaz.