2018 Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge'ye Ayrılan Ödenek Belli Oldu

2018 Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge’ye Ayrılan Ödenek Belli Oldu

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2017 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre %17,5 artışla 10 milyar 710 milyon TL harcama yapıldı.

Bu sonuca göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı %0,34, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise %1,4 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 12 milyar 950 milyon TL oldu.

 

En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2018 yılı için en çok ödenek %41,2 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu %28,5 ile savunma, %7,7 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %5 ile eğitim ve %4 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

 

 

Alanlara göre Ar-Ge’ye ayrılan ödenek miktarları

 

Üniversiteler

Üniversitelerin Ar-Ge çalışmaları için geçen yıl merkezi yönetim bütçesinden 2,9 milyar lira ödenek ayrılırken, yapılan harcamalar 5,1 milyar lirayı buldu. Bu yıl söz konusu çalışmalar için ayrılan tutar ise 5,3 milyar TL oldu.

 

Savunma

Üniversiteleri, savunma alanındaki Ar-Ge harcamaları takip ederken, bu faaliyetlere geçen yıl bütçeden 1,9 milyar TL harcandı. Savunma alanında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine bu yıl için ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 113 artışla 3,7 milyar TL olarak belirlendi.

 

Endüstriyel üretim ve teknoloji

Geçen yılki Ar-Ge harcamalarında savunmayı 1 milyar TL endüstriyel üretim ve teknoloji izlerken, söz konusu Ar-Ge faaliyetleri için bütçeden 995 milyon TL’lik ödenek tahsis edildi.

 

Sağlık

Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalarda en yüksek artış yüzde 60 ile sağlık alanında görüldü. Bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına 2016’da 175 milyon TL harcama yapılırken, bu rakam geçen yıl 280 milyon liraya çıktı. Bu yıl için ayrılan ödenek ise 277 milyon TL olarak öngörüldü.

 

Yeryüzünün keşfi

Harcamalarda yüksek artış görülen bir diğer alan da yeryüzünün keşfi ve kullanımı oldu. Bütçeden yeryüzünün keşfi için Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcama yüzde 51 artarak 165 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseldi. Söz konusu faaliyetler için bu yıl 255 milyon TL ödenek kullandırılması planlandı.

 

Kültür, eğlence, din ve iletişim

Kültür, eğlence, din ve kitle iletişim alanındaki Ar-Ge faaliyetleri için 2016’da 7,3 milyon TL harcama yapılırken, geçen yıl bu tutar yüzde 40 azalışla 4,3 milyon TL’ye geriledi.

 

Eğitim

650 milyon TL

 

Ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapı sistemleri

515 milyon TL

 

Tarım

395 milyon TL

 

Enerji

204 milyon TL

 

Çevre

113 milyon TL

 

Siyasi ve sosyal sistemler ile yapılar ve süreçler

86 milyon TL

 

Uzayın keşfi

26 milyon TL