KOSGEB Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB desteklerinden;

 • KOBİ ölçeğinde,
 • Nace Rev.02 Kodu’na göre KOSGEB desteklenen sektörler listesinde yer alan
 • KOSGEB kaydı oluşturulmuş

işletmeler faydalanabilir.

İşletmemin KOBİ statüsünde olup olmadığını nereden öğrenebilirim?

KOBİ’nin açılımı; küçük ve orta boyutlu işletmelerdir. Bu sınıflandırmada üç kriter dikkate alınır:

 • Çalışan Sayısı
 • Mali Bilanço ve Net Satış Hasılatı
 • Firma Ortaklık Yapısı

Bu kriterler dikkate alınarak KOBİ vasfı taşıyan işletmeler;

 • Mikro İşletme,
 • Küçük İşletme,
 • Orta Büyüklükte İşletme,

olmak üzere üç grupta toplanır.

 • Mikro İşletmeler, 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve/veya Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançosundan herhangi biri 3 Milyon TL’ yi aşmayan işletmelerdir.
 • Küçük İşletmeler, 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve/veya yıllık Net Satış Hâsılatı veya Mali Bilançosundan herhangi biri 25 Milyon TL’ yi aşmayan işletmelerdir.
 • Orta Büyüklükteki İşletmeler, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve/veya yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançosundan herhangi biri 125 Milyon TL’ yi aşmayan işletmelerdir.

Yukarıdaki şartlar sağlandığı takdirde, işletmelerin ortaklık yapısı incelenir. Bağımsız, Bağlı ve Ortaklı İşletme şartları dikkate alınarak, Net Satış Hasılatı ve Mali Bilanço Hesabı ortaklık yapısına göre yeniden değerlendirilir. Eğer bu değerler 125 Milyon TL’ nin altında ise KOBİ vasfı korunmaktadır.