2023 Yılı 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açılacak

2023 Yılı 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açılacak

Türkiye’de yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesine katkıyı hedefleyen bu destek çağrısı kapsamında, şirketler Yapay Zekâ Enstitüsü, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle konsorsiyum oluşturarak ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin geliştirilmesinde desteklenecektir. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü’nün geliştirilen çözümlerin entegrasyonundan ve bilgi birikiminin ekosisteme aktarılmasından sorumlu olacağı bu programda hedeflenen aktif iş birliği modellerinin yaygınlaşmasıdır.

Çağrı amacı: Yapay zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamak ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirme.

 Çağrı kapsamı: Belirli öncelikli alan konuları desteklenecektir.

 • Akıllı Üretim Sistemleri,
 • Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,
 • Finans Teknolojileri,
 • İklim Değişikliğinin Etkileri.

 

Kimler başvurabilir: TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturacak KOBİ veya büyük ölçekli sermaye şirketleri ile üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü

Başvuru şekli: Bir Müşteri Kuruluş, en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş, en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kurum (yapay zekâ konusunda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü) ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile ortak başvuru yapılabilir. Sektöre direkt etkisi olan bir kamu kuruluşu da düzenleyici, denetleyici, teşvik edici olması açısından iştirakçi olarak konsorsiyumda yer alabilir. Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun KOBİ olma şartı vardır. Proje önerisi ekinde iş birliği protokolü sunulur.

 Proje bütçe üst sınırı: 5.000.000 TL

 Proje süresi: En fazla 24 ay

 Ticarileşme İzleme süresi: 60 ay

 Destek ödeme şekli ve oranları: Dönemsel, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a Müşteri Kuruluş proje destek ödemesi ve TÜBİTAK hibe desteği

 • Müşteri Kuruluş büyük ölçekli ise %20 ödeme yapar. TÜBİTAK hibe desteği kabul edilen harcama tutarının %60’ıdır.
 • Müşteri Kuruluş KOBİ ise  %10 ödeme yapar. TÜBİTAK hibe desteği kabul edilen harcama tutarının %70’idir.
 • Müşteri Kuruluşa TÜBİTAK desteği %60
 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür. Müşteri Kuruluş büyük ölçekli ise %20, KOBİ ise %10 ödeme yapar. Müşteri Kuruluş desteği sonrası kalan kısım ödemesi TÜBİTAK hibe desteğidir.
 • Sermaye şirketlerine teminat karşılığı %25 ön ödeme yapılabilir.

 Desteklenen gider:

 • Müşteri Kuruluş için sadece personel gideri desteği (geliştirilen teknolojinin şirket bünyesine kazandırılmasında çalışacak proje personeli, 18 adam-ay üst sınır)
 • Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşların personel giderleri, seyahat gideri, hizmet alımı ve danışmanlık giderleri, alet-teçhizat-yazılım-yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderler (Kurumlar için bursiyer giderleri ve kurum hissesi gideri kapsama dahildir, Mikro KOBİ’ler için %20 genel gider desteği verilir.)

 Çağrı Takvimi:

Çağrı açılış tarihi: 1 Mayıs 2023

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarih: 29 Temmuz 2023, saat: 17:30

Çağrı kapanış tarihi: 31 Temmuz 2023, saat 23:59