KOSGEB Yeni İş Fikirleri İçin Çağrıya Çıktı

KOSGEB Yeni İş Fikirleri İçin Çağrıya Çıktı

KOSGEB, bölgesel ve sektörel bazda hazırladığı destekler kapsamında, temiz enerji ve temiz teknolojiler konularında iş fikirleri olan İzmir ve Manisa’daki girişimcilere yönelik çağrıya çıktı.

Çağrıya başvuru yapılacak iş fikirleri şöyle sıralandı:

 • Fotovoltaik güç sistemi teknolojileri
 • Güneş kaynaklı ısıl güç sistemi teknolojileri
 • Rüzgâr türbini teknolojileri
 • Yeşil hidrojen üretim ve depolama teknolojileri
 • Mavi enerji (deniz üstü teknolojiler, dalga, gelgit ve benzeri) üretim teknolojileri
 • Biyokütle elektrik/ısı üretimi teknolojisi
 • Biyoyakıt üretim teknolojileri
 • Jeotermal elektrik/ısı teknolojileri
 • Elektrikli araç teknolojileri
 • Enerji depolama teknolojileri
 • Dağıtık enerji teknolojileri
 • Akıllı şebeke sistemleri
 • Enerji yönetimi yazılımları (yapay zekâ, blokzincir ve robotik uygulamalar)
 • Karbon yakalama, kullanım ve depolama teknolojileri
 • Yapılarda ve endüstriyel uygulamalarda temiz enerji sistemi (güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidrojen) entegrasyonuna yönelik teknolojiler
 • Tarımsal uygulamalarda temiz enerji uygulamalarına ve optimizasyonuna yönelik teknolojiler
 • Hibrit enerji sistemleri uygulamalarına ve optimizasyonuna yönelik teknolojiler

Bu alanlardaki iş fikirlerinin, söz konusu konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konular doğrultusunda oluşturulması gerekiyor.

Destek üst limiti: 1.000.000 TL (Geri ödemesiz)

Başvuru tarihi: 17 Nisan- 05 Mayıs 2023