Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmî Gazete ’de Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili değişiklikler yayımlanmıştır.

2012/3305 Sayılı Kararın 2. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Dijital Dönüşüm Destek Programı; Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

Yeşil Dönüşüm Destek Programı; Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programları.