TAGEM Ar-Ge Destek Programı 18. Çağrısı Açıldı

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 18. Çağrısı Açıldı

TAGEM (Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı) kapsamında açılan çağrıya TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yanı sıra özel sektör kuruluşları başvuruda bulunabilir.

Başvuru takvimi: 26 Nisan 2023 – 16 Haziran 2023

Başvuru Şartları ve Usul

Projelerde “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” harici belirlenen öncelikli alanlarda ortaklı başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör ile ortaklı başvuru şartı,
 • Özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum olarak başvurabilmesi için en az bir enstitü (TAGEM’e bağlı enstitüler ile TAGEM tarafından araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık birimleri) ile ortaklık yapmaları şartı vardır.

Hazırlanan proje dosyası, son başvuru tarihine kadar kargo veya posta yoluyla TAGEM Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

Çağrı Kapsamındaki Çalışma Alanları

 1. Tarımsal Mekanizasyon
 2. Toprak, Gübre ve Su Kaynakları
 3. Hayvan Sağlığı
 4. Bitki Sağlığı
 5. Hayvancılık ve Su Ürünleri
 6. Gıda ve Yem
 7. Tarla Bitkileri
 8. Bahçe Bitkileri
 9. Tarım Ekonomisi

Destekler

Yürütücü Kurum TürüDestek Üst Limiti

Destek Oranı

(En fazla)

Üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri300.000 TL%100
Sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları300.000 TL%70
Özel sektör (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç)3.000.000 TL%70

Desteklenecek harcama kalemleri

 • Makine teçhizat giderleri
  • Alet, makine ve teçhizat alımları,
  • Projenin yapılabilmesi için kullanılacak sistemler (ısıtma, sulama, aydınlatma, havalandırma vb.,
  • Hazır yazılım ve donanım alımları
 • Sarf malzeme giderleri
  • Proje ile ilgili sarf giderler,
  • Yem, tohum, ilaç, gübre, kovan ve benzeri alımları,
  • Projede kullanılmak üzere canlı hayvan (deney hayvanı, manda, inek, koyun, keçi, tavuk, arı, balık vb.) alımları,
  • Sera ve diğer tarımsal yapıların bakım ve onarımında kullanılacak malzeme alımları)
 • Hizmet alım giderleri
  • Tarım makine ve ekipmanlarının kiralama ücretleri
  • Anket, deneme, analiz, tasarım, yazılım, ekonometrik modelleme ve benzeri hizmet alım giderleri
  • Bina, ofis, laboratuvar ve benzeri yapıların tadilat, bakım ve onarımı hariç olmak üzere, sera ve benzeri tarımsal yapılar ile projede kullanılan cihaz, ekipman ve benzeri materyalin tadilat, bakım ve onarım hizmet alım giderleri
  • Proje çıktılarının sınai mülkiyet hakları ile ilgili giderler ile bitki, tohum tescil ve sertifikasyon giderleri (marka ve patent vekillik giderleri dahil)

Nakliye ve montaj giderleri