Ar-Ge Merkezi ve Teknopark Temel Bilimler Destek Kapsamı Genişledi

Ar-Ge Merkezi ve Teknopark Temel Bilimler Destek Kapsamı Genişledi

Ar-Ge Merkezi ve Teknopark Temel Bilimler Destek Kapsamı Genişledi

03.02.2021 tarihinde yayınlanan 7263 sayılı Kanun ile bakanlığın belirleyeceği yeni bölümlerin de eklenmesi ile Temel bilimler desteği kapsamındaki bölümlerin sayısı genişletilebilecekti. Güncel durumda Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji bölümlerine ek olarak;

Biyokimya

Biyoteknoloji

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bölümleri de temel bilimler desteği kapsamına dahil edilmiştir. Bu programlar içerisinde belirtilen bölümlerden en az lisans derecesi ile mezun kişilerin istihdam edilmesi durumunda asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı 2 yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.