Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve Teknopark Firmaları Ek Vergi Yükümlülüğü

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve Teknopark Firmaları Ek Vergi Yükümlülüğü

Mikro ve küçük işletme tanımına giren Ar-Ge /Tasarım Merkezi ve Teknopark firmaları ek vergi yükümlülüğünde kapsam dışı bırakıldı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifi ile 2022 yılına ilişkin kurum kazancından indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden %10 oranında ek vergi hesaplanacaktır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde belirttikleri indirim tutarları ile Teknopark firmalarının beyanname üzerinde belirttikleri istisna kazançları da bu ek vergi kapsamına girmektedir. Mikro ve küçük işletme tanımına giren Ar-Ge /Tasarım Merkezi ve Teknopark firmaları ek vergi yükümlülüğünde kapsam dışı bırakılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-a maddesinde yer alan iştirak kazançları istisnası ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 vergi yükü taşıyan istisna kazançlarına ilişkin hesaplanacak ek vergi, %5 oranında olacaktır.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergilendirmede kapsam dışında tutulmuştur.