SER Danışmanlık Türkiye 2023 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu Yayımlandı

Türkiye 2023 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu Yayımlandı

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri son yıllarda ülkelerin refahının artmasına en çok hizmet eden çabalardan biri olarak görülmektedir. Diğer birçok ekonomik faaliyette sermaye, yer altı zenginlikleri gibi varlıklar önemli görülürken Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde insan kaynağı en önemli belirleyici hükmündedir. Bu sebeple ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon performansını analiz eden birçok raporda araştırmacı sayısı, Ar-Ge personeli, buluş sahibi gibi rollere sahip kişilerin sayıları, öğrenim durumları ve cinsiyetleri de analizlere dahil edilmektedir.

Geçen yıl ilkini yayımladığımız ve bu yıl ikincisini yayımlamaktan mutluluk duyduğumuz Türkiye’de 2023 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü raporunda çeşitli kurumlardan derlenen veriler üzerinden kadınların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarındaki rolünü ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle kadınların genel istihdamdaki durumlarından başlayarak Ar-Ge personeli içindeki kadınların durumunu inceledik. Ardından yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde kadının payını analiz ettik. Son olarak da buluş sahipliğinde kadınların oranını paylaştık.

Çalışanlarının yaklaşık %70’i kadınlardan oluşan SER Danışmanlık ailesi olarak ikincisini yayımladığımız bu çalışmayı da 8 Mart Dünya Kadınlar gününde sizlerle paylaşmak istedik.

Bu vesile ile tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarız.