Dijital Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Dijital Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Dijital Dönüşüm Çağrısı 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

  • Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır.
  • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 Milyon TL olarak uygulanır.

 Çağrı takvimi aşağıdaki gibidir;

  • Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe
  • Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Kasım 2021 Çarşamba
  • Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi
  • Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2021 Cuma
  • Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih: 7 Ocak 2022 Cuma