DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Program Çağrısı Yayınlandı

DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Program Çağrısı Yayınlandı

DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Program Çağrısı yayınlandı.

İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi,

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Ekonomik Kalkınma),

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Sosyal Kalkınma)

Seracılığın Geliştirilmesi

Mali Destek Programları kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programları ilan edildi.

 

1.2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK)

2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yolu ile Bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Bu amaçla, 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı;

İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi,

İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi,

Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, proje başına asgari 100.000 TL, azami 1.000.000TL destek sağlanacaktır. Programa,

Mesleki ve Teknik Liseler,

Meslek Eğitim Merkezleri,

Meslek Yüksek Okulları,

Çok Programlı Liseler,

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Odaları,

Meslek Odaları,

Belediyeler,

YİKOB ve Özel İdareler

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

 

2.2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma ) (BİG-K)

2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma)’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla, 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma);

İmalat Sanayine yönelik yatırımların desteklenmesi,

Turizm Sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 400.000TL destek sağlanacaktır.

Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde OSB’ler hariç olmak üzere:

Hatay İlinden

Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Hassa

Kahramanmaraş İlinden

Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın

Osmaniye İlinden

Sumbas, Hasanbeyli, Bahçe, Toprakkale

ilçelerinde kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bu ilçelere kayıt yaptıran, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

 

3.2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) (BİG-S)

2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma)’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla, 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma);

Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesi

Gençlerin, kadınların ve yaşlıların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu amacıyla sosyal ve ekonomik donatı yatırımlarının desteklenmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak 6.000.000 TL olup, proje başına asgari 40.000 TL, azami 400.000 TL destek sağlanacaktır.

Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde OSB’ler hariç olmak üzere:

Hatay İlinden

Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Hassa

Kahramanmaraş İlinden

Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın

Osmaniye İlinden

Sumbas, Hasanbeyli, Bahçe, Toprakkale

ilçelerinde kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bu ilçelere kayıt yaptıran, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, birlik ve kooperatifler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

 

4. 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA)

2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla,2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı;

Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi

Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi

Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 700.000TL destek sağlanacaktır. Programa, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı ve Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir.

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.