PRIMA Programı 2019 Çağrısı Açıldı

PRIMA Programı 2019 Çağrısı Açıldı

PRIMA Programı 2019 Çağrısı açıldı. Çağrının amacı: Su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon programlarını desteklemek, Akdeniz’de kuzey-güney ortaklığını teşvik etmek.

Çağrı süresi: 10 yıl (7 çağrı planı)

Bütçesi: AB Fonu: 220 Milyon Avro
Katılımcı Ülke Fonları Toplamı: 274 Milyon Avro

Desteklenecek proje ve faaliyetler 3 bölüm altında toplanmıştır:

Bölüm 1 : AB Fonu ile fonlanacak olan projeler

Bölüm 2: Ulusal projeler ile fonlanacak projeler (AB katkısı olmaksızın)

Bölüm 3: Ulusal programların PRIMA ile uyumlu diğer faaliyetleri

Bölüm 1 kapsamındaki çağrılara son başvuru tarihi 1. Aşama için 28 Şubat 2019, 2. Aşama için 16 Temmuz 2019 olup, ‘AB Fonu ile Fonlanacak Projeler’ Horizon2020 Programı’ndan, PRIMA’nın süresi boyunca programa tahsis edilmiş olan 220 Milyon Avro’luk fon ile desteklenecektir.

Bölüm 2 kapsamında yer alan çağrılara son başvuru tarihi 1. Aşama için 21 Şubat 2019, 2. Aşama için 4 Eylül 2019 olup, ‘Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler’ AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile fonlanacak olan projeleri kapsamaktadır.

Bölüm 3 ile PRIMA katılımcı ülkelerinin AB katkısı olmaksızın yalnızca kendi fonları ile destekledikleri araştırma ve inovasyon aksiyon çağrıları, araştırma kuruluşlarının PRIMA tematik alanlarındaki faaliyetleri, eğitim ve mobilite çağrıları ve benzeri kastedilmektedir.