GEÇEN AYIN ÖZETİ [Temmuz 2019]

GEÇEN AYIN ÖZETİ [Temmuz 2019]

Temmuz 2019’a ait Ar-Ge, inovasyon, teşvik, yatırım, üretim, teknoloji, tasarım konularında öne çıkan başlıkları sizler için derledik.

 

CORNET (Collective Research Networking) Programı 28. Çağrısı Açıldı

Başvurularda her ülkeden üçer paydaş yer almalı (akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve kullanıcı grubu). Projelerin süresi maksimum 24 ay olmalı. Projenin başarılı bulunması durumunda TÜBİTAK tarafından 1 Milyon TL’ye kadar araştırma desteği sağlanıyor. Çağrı 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık.

 

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2019 Yılı Çağrısı Yayınlandı

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedür. Proje ön başvurusu çağrısı 13 Eylül 2019 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 31 Ocak 2020 tarihinde kapanacak.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Çerçevesinde Üniversite Mezunlarına 100 Bin TL Destek

2019-2020 yıllarında pilot uygulama çerçevesinde Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının bu alanda gerçekleştireceği girişimler 100 Bin TL’ye kadar desteklenecek.

 

SEA-EU JFS 2019 Çağrıları Açıldı

Projelerde en az 3 proje ortağı yer almalı. Nanoteknoloji, entegre su kaynakları yönetimi, bulaşıcı hastalıklar ve akıllı şehirler tematik alanlarında proje önerisi sunulabilecek. Katılımcı ülkeler: Brunei, Bulgaristan, Kamboçya, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Almanya, Laos, Letonya, Myanmar, Filipinler, İspanya, İsviçre, Tayland, Türkiye, Vietnam.

 

Eğitim Amaçlı Elektronik Deney Setlerinin Geliştirilmesi Çağrısı Açıldı

Çağrı Açılış-Kapanış Tarihleri: 16 Temmuz 2019 – 18 Ekim 2019

Ön Kayıt Son tarih: 04 Ekim 2019

Proje Süresi Üst Sınır: 24 Ay

Proje Bütçe Üst Sınırı: 1.500.000 TL

Ortaklı Proje Bütçe Üst Sınırı: 2.000.000 TL

 

Eurostars Çağrısı Açıldı

Danimarka, İsveç, Norveç ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek olan proje konsorsiyumunda en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden katılımcının yer almalı. Proje koordinatörü Ar-Ge yoğun bir KOBİ olmalı. Çağrı 12 Eylül 2019’da kapanacak.

 

MEVKA’DAN KOBİLERE 30 MİLYON TL MALİ DESTEK

2019 yılı proje teklif çağrısı ile kâr amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak KOBİlerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) kapsamında 30 Milyon TL tutarında hibe desteği programı açıldı.